Avaleht Eesti elu Logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla kursuse lõpetajatele: olen uhke teie üle ja teil on põhjust ka iseenda üle uhked olla!
Logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla kursuse lõpetajatele: olen uhke teie üle ja teil on põhjust ka iseenda üle uhked olla!

Logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla kursuse lõpetajatele: olen uhke teie üle ja teil on põhjust ka iseenda üle uhked olla!

Ligi 130 juuli alguses toetuse väejuhatuse logistikapataljonis väljaõpet alustanud ajateenijat vandus 7. septembril Ämaris sõduri baaskursuse lõputseremoonial truudust Eesti riigile.

Logistikapataljoni ajateenijad andsid truudusevande. Fotod: n-srs Martin Hiir

„Meenugu teile ja teie lähedastele tänane rivistus ja antud vanne, kui kaitsevägi teid relvile peaks kutsuma. Austatud sõdurid, ma olen uhke teie üle ja teil on põhjust ka iseenda üle uhked olla,“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla kursuse lõpetajatele.

Kursuse läbimiseks pidid ajateenijad selle nädala alguses sooritama sõdurieksamid ning läbima lõpurännaku, mille kestel pandi proovile nende sõdurioskused erinevates taktikalistes olukordades.

Pärast kümnepäevast puhkust jätkavad ajateenijad oma teenistust nooremallohvitseride kursusel ja autojuhtide erialakursusel.

Logistikapataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, reservüksuste formeerimise läbiviimine, üksuse lahinguvalmiduse tagamine ja kaitseväe üksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb Ämari lennubaasi territooriumil.

Kommentaarid