Avaleht Loomad Loomus: vaid kaks kuud aega, et anda oma panus loomkatsete vaba Euroopa heaks
Loomus: vaid kaks kuud aega, et anda oma panus loomkatsete vaba Euroopa heaks

Loomus: vaid kaks kuud aega, et anda oma panus loomkatsete vaba Euroopa heaks

Euroopa kodanike rahvaalgatusele “Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa” ehk “Save Cruelty Free Cosmetics” on aega alla kirjutada veel 56 päeva ehk vähem kui kaks kuud. Eesmärk on koguda vähemalt miljon allkirja, millest on veel puudu pea 300 000. Eestis on allakirjutanuid siiani 2641. Euroopa kodanike rahvaalgatus kutsub toetama loomkatsete keeldu kosmeetiktoodetel ja kõikide loomkatsete järkjärgulist lõpetamist Euroopa Liidus.

Loomuse juhatuse ja loomasõbraliku ilu LILU töörühma liige Anu Tensing kutsub üles kõiki tegutsema: “Vaatamata sellele, et loomkatsete ebaefektiivsust on korduvalt tõestatud, näeme seda julmust nii Euroopas kui ka mujal maailmas igapäevaselt. Usun, et selline julm ja tagurlik tegevus kuulub minevikku, ja kutsun rahvaalgatuse alla kirjutama kõiki, kes usuvad sama.”

Kuigi Eestis on allkirja andnud 2641 ja ELis kokku 707 594 inimest, jõuab arutelu Euroopa Parlamenti ainult siis, kui vähemalt miljon inimest allkirjastavad ja vähemalt seitse riiki ületab neile antud künnise. Künnise on ületanud piisav arv riike, aga allkirju on veel puudu pea 300 000.

Kosmeetikatoodete ja nende koostisosade loomkatsed on ELis keelatud 2009. aastast. Loomadel testitud kosmeetikatoodete ja koostisosade müügi keeld ELis rakendus täielikult märtsis 2013. Sellest hoolimata nõuab Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) endiselt uusi loomkatseid kosmeetikatoodete koostisosadena kasutatavate kemikaalide jaoks.