Home Eesti elu Milliseid uusaastalubadusi Eesti inimesed sel aastal endale andsid?
Milliseid uusaastalubadusi Eesti inimesed sel aastal endale andsid?

Milliseid uusaastalubadusi Eesti inimesed sel aastal endale andsid?

Uusaastalubadusena trendivad elu nautimine ja reisimine, samas kui treenimine ja kaalulangetamine kaotasid aastaga populaarsust.

Kõige populaarsem oli “rohkem elu nautida”, mida küsitlustulemuste järgi lubas endale 17% vastanuist. Elu nautimise soov on selgelt populaarsem naiste seas (22%), samas andis taolise lubaduse vaid 12% meestest.

Suurima kasvu tegi lubadus rohkem reisida, mille eelmisel aastal andis 8% ja sel aastal juba 12% kõigist vastanutest. Mõlemal aastal on reisimist enim igatsenud just 18-29-aastased noored. Hüppeline kasv tuli sel aastal ennekõike just naiste arvelt, kelle seas oli reisilubaduseandjaid 15% (aasta varem 9%).

Suurimad kaotajad olid kaks tavapäraselt populaarset lubadust: rohkem trenni teha plaanib sel aastal 10% (aasta tagasi 14%) ja kehakaalu langetada 15% (aasta tagasi 20%) inimestest.

“Tulemused on huvitavad ja vajaksid kindlasti põhjalikumat uurimist. Esmapilgul tundub, et Eesti inimesed, eriti just Eesti naised on väsinud pandeemiaga seotud piirangutest ning soovivad alanud aastal rohkem elu nautida ja maailma näha,” kommenteeris äsja lõppenud küsitluse tulemusi Norstati juht Evelin Pae.

Noored on esirinnas ka säästmisega seotud lubaduste andmisel: kokku lubas sel aastal rohkem säästa ning vähem raha kulutada 13% inimestest, kellest enam kui viiendik kuuluvad 18-29 vanusegruppi.

Kui 2021. aasta küsitluse järgi andis endale mõne uusaastalubaduse täpselt 50% inimestest, siis sel aastal langes see 43% peale.

Uuringufirma Norstat poolt jaanuaris läbi viidud omnibuss-küsitluses küsiti 1000 inimeselt: “Milliseid uusaastalubadusi te tegite?” Valim on esinduslik vanuse, soo, rahvuse ja regiooni lõikes.