Home Eesti elu Minister Liina Kersna: Õpetajaid tuleb toetada kogu nende karjääri vältel
Minister Liina Kersna: Õpetajaid tuleb toetada kogu nende karjääri vältel

Minister Liina Kersna: Õpetajaid tuleb toetada kogu nende karjääri vältel

Tänasel UNESCO kõrgetasemelisel õpetajahariduse teemalisel kohtumisel rõhutas haridus- ja teadusminister Liina Kersna, et õpetajaid tuleb toetada kogu nende karjääri vältel.

„Võrreldes teiste OECD riikidega on meie õpetajate autonoomsus oma töö korraldamisel väga kõrge. Eesti õpetajal on suur valikuvabadus aga ka vastutus õppetöö korraldamisel ja õppekava arendamisel ning rakendamisel,” rääkis minister Liina Kersna. „See aga ei tähenda, et peaksime oma õpetajad selle vastutusega üksi jätma. Peame järjepidevalt neile nende töös tuge pakkuma.”

Ministri sõnul on Eestis õpetajate toetuseks lisaks tavapärastele täienduskoolitustele kasutusel ka näiteks 360 kraadi tagasiside meetod, kus nii juhid, kolleegid, õpilased kui ka nende vanemad saavad õpetaja tööle tagasisidet anda. „See tagasiside võimaldab õpetajal mõista, kuidas teised osapooled tema tegevust näevad ning nii on õpetajal võimalik märgata oma arengukohti,” ütles Liina Kersna.

Teise olulise õpetajaid toetava tegevusena tõi minister välja ülikoolide juures olevad hariduse kompetentsikeskused, mis pakuvad töötavatele õpetajatele infot ja koolitusi uute teaduspõhiste pedagoogiliste lähenemisviiside kohta. „Meie õpetajakoolituses on tehnoloogia igapäevaselt kasutusel, kuid peame jälgima, et selle kasutamine ei muutuks omaette eesmärgiks,” sõnas minister Kersna.

Samuti rõhutas minister, et väga tähtis on toetada alustavaid õpetajaid nende esimestel tööaastatel.

UNESCO õpetajahariduse teemalisel paneelarutelul osalesid koos haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga Colombia haridusminister Maria Victoria Angulo, Pennsylvania Osariigi Ülikooli haridusjuhtimise juhataja Gerald Letendre, Shanghai Normal Ülikooli esindaja Minxuan Zhang ja Egiptuse sihtasutuse Education Me esindaja Christine Safwat.

Arutelus meenutati õppetunde varasematest kogemustest ning peeti nõu, kuidas toetada õpetajahariduse uuendamist nii, et see vastaks ootustele nii täna kui ka tulevikus.

UNESCO õpetaajaameti töörühm (Teacher Task Force) koondab riikide keskvalitsuste, kohalike omavalitsuste, õpetajaameti katusorganisatsioonide ja õpetajate esindajaid ning selle eesmärk on 2030. aastaks võetud ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide täitmisele kaasaaitamine. Eesti liitus UNESCO õpetajaameti töörühmaga 2018. aastal, mil esindasime Euroopa ja Põhja-Ameerika regiooni ja esitlesime Eesti vaadet tulevikuks. Tänavusel kohtumisel on Eesti taas Euroopa ja Põhja-Ameerika regiooni eestkõneleja.

Novembris kiitis Riigikogu heaks haridusvaldkonna uue arengukava, mille üks prioriteetidest on õpetajate järelkasvu tagamine.