Avaleht Haridus Minister Liina Kersna: peame toetama noori õpilünkade tasandamisel ja haridustee jätkamisel
Minister Liina Kersna: peame toetama noori õpilünkade tasandamisel ja haridustee jätkamisel

Minister Liina Kersna: peame toetama noori õpilünkade tasandamisel ja haridustee jätkamisel

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutas eile Saaremaa Gümnaasiumis toimunud õppeaasta alguse puhul riigi haridusasutuste juhtidele, kui oluline on jälgida ja toetada noori, et nende võimalikud õpilüngad saaksid tasandatud ning haridustee ei katkeks.

“Peale kahte ebastabiilset õppeaastat on väga oluline hoida kõiki noori haridussüsteemis. Kui õppur suundub ühe haridusasutuse uksest välja, siis peab meil olema teadmine, millisest uksest ta saab siseneda, et õpinguid jätkata,” ütles Liina Kersna. “Oleme andnud koolidele õpilünkade tasandamiseks lisaraha, mis võimaldab pakkuda täiendavat õpet ja tuge. Noored ei vaja ainult kontrolltööde järele vastamise aegu, vaid eelkõige võimalust õpitav teema selgeks saada.”

Saaremaa Gümnaasiumi uues koolimajas toimunud riigi haridusasutuse juhtidele mõeldud õppeaasta avaaktusel tunnustas minister Liina Kersna staažikaid ministeeriumi hallatavate koolide juhte, kel tööstaaži 10, 20 või koguni 30 aastat. Samuti tervitas minister nii riigikoolide uusi juhte, kes asusid tööle sel aastal, kui ka neid, kes jätkavad uues või samas ametis.

Minister kiitis riigikoole ja õppureid tublide vaktsineerimistulemuste eest. Vähemalt ühe doosiga on kokku vaktsineeritud ligi 55% riigi üldhariduskoolide õppuritest, kes on üle 12 aasta vanad, mis on ligikaudu 8% kõrgem Eesti üldhariduskoolide keskmisest (46,6%). Tartumaa riigikoolides on vaktsineerimisega alustanud juba ligi 65% üldhariduskoolide õppuritest ning Hiiumaal 58%. Kahes riigigümnaasiumis ületab vaktsineerimise ulatus juba 80%. Riiklikes kutseõppeasutustes on esimese vaktsiinidoosi saanud juba 59% õppuritest.

Vaktsineeritud töötajaid on riigi üldhariduskoolides ligi 85% ning riigi kutseõppeasutustes üle 80%, mis on üle Eesti keskmise. Kaheksas riigi hallatavas üldhariduskoolis on juba vaktsineeritud üle 90% töötajatest. Kahes riigi rakenduskõrgkoolis on vaktsineeritud juba üle 90% töötajatest.

Eestis on riigi hallatavaid koole kokku 66, millest 35 on üldhariduskoolid, 26 kutseõppeasutused ja 5 rakenduskõrgkoolid.