Home Poliitika Minister Sutt: lähedased liitlassuhted Prantsusmaaga peaksid peegelduma ka meie kaubandussuhetes
Minister Sutt: lähedased liitlassuhted Prantsusmaaga peaksid peegelduma ka meie kaubandussuhetes

Minister Sutt: lähedased liitlassuhted Prantsusmaaga peaksid peegelduma ka meie kaubandussuhetes

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kohtus 2. aprillil video vahendusel Prantsusmaa väliskaubandusminister Franck Riesteriga, kellega arutati kahepoolseid kaubandussuhteid ja Euroopa Liidu kaubanduspoliitikat.

Minister Andres Suti sõnul on Eesti ja Prantsusmaa vahelised suhted viimaste aastate jooksul süvenenud, mis on avanud mitmeid uusi kaubandus- ja investeerimisvõimalusi Eesti ja Prantsusmaa ettevõtetele.„Kaitsealaselt oleme me väga lähedased liitlased ning meie eesmärk peaks olema suurendada Eesti ja Prantsusmaa vahelisi suhteid ka kaubanduses ja investeeringutes,“ lausus minister Sutt enda prantsuse kolleegile.

Minister Sutt tõi kohtumisel välja, et näiteks küberturvalisuse, kosmosetehnoloogia ja ka lennundussektoris on Eesti ja Prantsusmaa ettevõtetel mitmeid koostöövõimalusi. „Eesti kosmosetööstus ei ole küll ülemäära suur, ent meil on mitmeid tugevaid ettevõtteid, mis pakuvad uusi ja innovaatilisi lahendusi näiteks kosmoseside küberturvalisusega seotud küsimustes. Samuti on Eesti lennundusklastril tugev väärtuspakkumine suurematele Prantsusmaa ettevõtetele nagu Airbus,“ märkis Sutt kohtumisel.

Euroopa Liidu teemadel rääkides nõustuti, et Euroopa Liitu ootavad ees mitmed väljakutsed, ent ka suured võimalused kindlustada Euroopa majanduslik areng läbi rohe- ja digipöörde ning EL-i avatud kaubanduspoliitika toetamise. „Euroopa Liidu kaubanduspoliitika peab keskenduma rohe- ja digipöördele, avatust ja globaliseerumist toetavate reeglite kujundamisele ning EL-i sõltumatu võimekuse suurendamisele, et enda huvide eest tugevamalt seista,“ ütles Sutt.

Euroopa Komisjon avaldas tänavu veebruaris kaubanduspoliitika ülevaate, mis paneb paika EL edasised kaubanduspoliitika põhisuunad ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reformi puudutava. Eesti toetab mitmepoolse kaubandussüsteemi tugevdamist, sh ka WTO reformi ning transatlantiliste kaubandussuhete tihendamist. Lisaks soovib EL teha tihedamat kaubanduskoostööd naaberriikide ja Aafrikaga, sõlmida uusi vabakaubandusleppeid ja avada uusi turge.

„Eesti kindlasti toetab meetmeid, mis aitavad vähendada kolmandate riikide turge moonutavaid tegevusi, kuid samas on oluline jääda tasakaalukaks, hinnata nende mõju ettevõtjatele ja vältida protektsionismi,“ ütles Sutt. Ministri sõnul peavad sellised meetmed olema eesmärgipärased ning kooskõlas nii EL-i avatud kaubanduspoliitika põhimõtetega kui ka WTO reeglitega. „Euroopa Liidu põhiline ülesanne on leida sobiv tasakaal avatud maailmakaubandussüsteemi ja piiravate meetmete vahel. Peame kaitsma EL kodanikke ja ettevõtteid ebaausa konkurentsi eest, kuid me ei tohi unustada avatud lähenemist, mis on üks EL aluspõhimõtteid.“

Prantsuse kaubandusminister Riesteril on plaanis peagi tulla Eestisse ka füüsiliselt koos äridelegatsiooniga ning uuel nädalal toimub Eesti ja Prantsuse ettevõtete vaheline virtuaalvisiit.