Home Keskkond Neste tanklad läksid üle rohelisele elektrile
Neste tanklad läksid üle rohelisele elektrile

Neste tanklad läksid üle rohelisele elektrile

Neste Eesti läks üle täielikult taastuvatest allikatest elektrienergia kasutamisele kontoris ja tanklates.

Eesti Energialt ostetud 7552 MWh taastuvelektrienergiat katab ettevõtte vajadused 2022. aasta lõpuni. Tagasiteed tavaelektrile plaanis ei ole, sest 2023. aastast läheb Neste kontsern üle 100 protsenti taastuvelektrienergiale.

“Taastuvelektrienergia kasutamisele läksid üle kõik Neste Eestile kuuluvad 60 tanklat ja kontor. Ainsana ei ole Muuga sadama kütuseterminalide juures hetkel võimalik taastuvelektrienergiaga liitumine, seetõttu jätkame oma kütuseterminalis hetkel veel tavaelektri tarbimist uute võimaluste tekkimiseni,” ütles Neste Eesti peadirektor Dennis Antamo.

“Me kõik tahame, et looduskeskkond meie ümber oleks hoitud. Iga samm selle eesmärgi suunas on vajalik. Reaalselt mõõdetavad numbrid näitavad, et kasu on isegi väikestest sammudest. Näiteks taastuvelektrienergia kogused, mida Neste Eesti kontor ja 60 tanklat aastas ära tarbivad, on võrreldavad 130 prügiautotäie jäätmete taaskasutusse suunamisega prügimäele ladustamise asemel,” ütles Antamo.

Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar rõõmustab, et üha rohkem suuri elektritarbijad otsustab taastuvenergia kasuks: “Puhtam elukeskkond on meie kõigi soov. Töötame selle nimel, et koos klientidega luua puhtam, paindlikum ja jätkusuutlikum energiamaailm. Neste Eesti näol on tegu vastutustundliku ettevõttega, kes on oma järjepideva tegevusega eeskujuks paljudele suurfirmadele. Meil on hea meel näha, et astutud on ka järgmine suur samm rohelisema tuleviku suunas.”

“Eesti Energia rohepaketi valinud klient saab kindluse, et tema tarbitud elekter on toodetud taastuvatest allikatest, näiteks tuulest, päikesest või veest. Sellise valiku teinud kliente on Eesti Energial üle koduturgude kokku üle 50 000 ja neid lisandub iga päevaga juurde. 2020. aastal oli 40 protsenti Eesti Energia toodetud elektrist pärit taastuvatest allikatest, peamiselt tuulest,” ütleb Tiitsaar.

Neste soovib saavutada süsinikneutraalse tootmise aastaks 2035 ja lisada oma taastuvatest toorainetest tooteportfelli prügist toodetud plastiku. 2020. aastal oli Neste müügitulu 11,8 miljardit eurot. 94% ettevõtte ärikasumist moodustas taastuvtoorainest toodang.