Home Eesti elu NEW IN ESTONIA I Algavad koolitused viisa alusel Eestis viibivatele inimestele
NEW IN ESTONIA I Algavad koolitused viisa alusel Eestis viibivatele inimestele

NEW IN ESTONIA I Algavad koolitused viisa alusel Eestis viibivatele inimestele

Täna alustab koolitusprogramm “New in Estonia”, mille eesmärk on tutvustada Eestisse lühiajaliselt töötama ja õppima tulnud inimestele võimalusi, kuidas kohaliku eluga kiiremini kohaneda.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartmani sõnul on täna kohanemist ja lõimumist toetavad teenused suunatud ennekõike pikaajaliselt viibivatele välisriigi kodanikele Eestis. Ühiskonna sidususe eesmärgil tuleb toetada ka neid inimesi, kes viibivad Eestis lühiajaliselt. „Täna alustava koolitusprogrammi keskmes on lühiajaliselt ja hooajaliselt Eestisse D-viisa alusel saabunud inimesed. Vaatamata üha suurenevale Eestisse saabujate arvule, ei ole lühiajaliselt Eestis viibivatele inimestele piisavalt infot neile pakutavate teenuste kohta. Selleks, et toetada ka lühiajaliselt siin viibivate inimeste iseseisvat hakkamasaamist, ongi koolituste eesmärk pakkuda teavet seoses Eestis viibimise, töötamise, õppimise ja kohanemisega,” ütles ta.

Koolituste elluviija Expat Relocation Estonia juht Martin Lään sõnas oma kogemusele tuginedes, et riiklikud praktilised infomaterjalid on kindlasti suureks toeks Eestisse saabujatele, olgu selleks põhjuseks töötamine või õppimimine. “Tasuta koolitusprogrammiga katame kõik olulisemad teemad alates töötaja õigustest ja kohustustest kuni igapäevaste olmeküsimusteni. Projekti raames loome kokku 36 õppevideot sisserändajatele ning eraldi 5 videoteemat pühendame tööandjatele, kes palkavad lühiajalisi töötajaid,” selgitas Lään. “Lisaks õppevideotele on meie eesmärk viia läbi nõustamistegevusi vähemalt 500le Eestis viisa alusel viibivale inimesele. Esimene koolitus toimub täna, 20. mail vene keeles. Ka järgmised koolitused on huvilistele registreerimiseks avatud.”

  • Info programmi kohta on kättesaadav veebiaadressil www.newinestonia.ee. Samal veebiaadressil toimub koolitustele registreerimine. Soovi korral saavad koolitusi tellida ka tööandjad.