Home Keskkond Noores puistus hooldusraie tegemiseks küsiti toetust üle 1,7 miljoni euro
Noores puistus hooldusraie tegemiseks küsiti toetust üle 1,7 miljoni euro

Noores puistus hooldusraie tegemiseks küsiti toetust üle 1,7 miljoni euro

Möödunud nädalal lõppenud metsameetmevoorus küsiti noores puistus hooldusraie tegemiseks toetust rohkem kui 1,7 miljoni euro eest.

Metsameetme kogueelarve oli tänavu üle 1,9 miljoni euro. Lisaks toetatakse ka ulukikahjustuste ennetamist ja tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamist. Kõigi meetmes esindatud tegevuste peale küsisid metsaomanikud toetust kokku üle 2,1 miljoni euro, millest lõviosa – üle 1,7 miljoni euro – taotleti just hooldusraiete tegemiseks noores puistus. Toetuse abil saab hooldusraie tehtud 10 906 hektaril metsamaal.

Hooldusraie tegemiseks küsisid kõige aktiivsemalt toetust Pärnumaa metsaomanikud taotletud hooldusraie pindalaga 1522 hektarit. Järgnevad Võrumaa 1266 ja Viljandimaa 1014 hektariga.

Eesti suurima metsaühistu MTÜ Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimehe ja metsanduskonsulendi Kadri-Aija Viigi sõnul oli tänavu märgata, et ühistu kaudu toetuse taotlemise võimalust kasutati aktiivsemalt kui varem. See on ootuspärane, sest ehkki metsaomanik saab taotluse esitada ka iseseisvalt, on metsaühistutes olemas vajalik kompetents ja varasem kogemus nii taotluse koostamiseks kui ka kõigi toetatavate metsatööde tegemise korraldamiseks.

„Näeme ühistus, et aastatepikkune töö on vilja kandnud ja üha rohkem saadakse aru, et nii uue metsapõlve rajamine kui ka hiljem noore metsa hooldamine on kvaliteetse metsa kasvatamise aluseks,“ rääkis Viik.

Erametsakeskus teeb toetusotsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. 2021. aasta sügisel esitatud taotluste kohta tehakse otsus hiljemalt 25. veebruaril. Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.