Avaleht Eesti elu NOORSOOTÖÖ! Tallinn saab noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks 880 105 eurot
NOORSOOTÖÖ! Tallinn saab noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks 880 105 eurot

NOORSOOTÖÖ! Tallinn saab noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks 880 105 eurot

lapsed
Foto: Shutterstock

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet alustab novembris noorte tõrjutusriski ennetamisele ja tööhõivevalmiduse parandamisele suunatud täiendavate tegevustega, mida toetab Eesti Noorsootöö Keskus.

Vastavalt suvel sõlmitud lepingule eraldab riik täiendavalt pealinna noorsootöö arendamiseks ning selle kaudu noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks 880 105 eurot. Nüüd on plaanid saanud viimase lihvi ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti eestvedamisel asutakse tegevusi käivitama. Näiteks viiakse Mustamäel, Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas ellu noorte sotsiaalseid oskuseid arendavad programmid, kus kasutatakse nii tänavakunsti, mentorlust, grupitöid, noortekohtumisi kui muid võimalusi. Lisaks käivitatakse Lasnamäel tänavaspordiprogramm, mille osana korraldatakse viis tänavaspordifestivali, Põhja-Tallinnas aga alustavad tööd koolinoorsootöötajad ja palju muud.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul on Tallinnas küll palju võimalusi noorsootöös osalemiseks, kuid pealinnas elab kolmandik Eesti noortest ning kitsaskohti noorsootöö jõudmisega iga nooreni on omajagu. See on ka põhjus, miks riik pealinnale nii rahaliste vahendite kui oskusteabega toetust pakub, et ka Tallinnas elavale noorele oleksid paremini tagatud võrdsed võimalused noorsootöös osalemiseks.

“Riigipoolse täiendava rahastuse eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse,” ütles Schlümmer. “Tallinnas elab üle 88 600 noore, neist enam kui pooled Lasnamäel, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas, kes moodustasid ühe koostöögrupi. Loodavatesse tegevustesse on loomulikult oodatud ka teiste linnaosade noored. Usume, et kolmes linnaosas alanud koostöö kasvab ülelinnaliseks võrgustikuks, kus kitsaskohtade lahendamiseks jagatakse häid praktikaid ja märgatakse ühiseid arenguvajadusi.”

Schlümmer avaldas lootust, et mujal Eestis rakendunud piirkondlikul koostööl põhinev mudel toimib ka Tallinna linnaosade vahel ning tugevdab koostööd kõigi noortega tegelevate osapoolte vahel, liites võrgustikku võrdsete partneritena era- ja munitsipaalhuvikoolid, mis kõik kokku vähendab noorte tõrjutusriski.

Ühtekokku alustatakse sellel sügisel 10 tegevusega, mille kogumaksumuseks on planeeritud 485 688 eurot ning millega kavatsetakse jõuda vähemalt 6800 nooreni.

Lasnamäe, Mustamäe ja Põhja-Tallinna linnaosad valiti koostöögruppi tuginedes Ernst & Youngi poolt 2016. aastal läbi viidud analüüsile, kus uuriti inimeste liikumist Tallinna linnaosade vahel. Uuringu aluseks olid muuhulgas üldhariduskoolis ja huvikoolis käimise ning Tallinna ühistranspordi kasutamise andmed. Lasnamäe, Mustamäe ja Põhja-Tallinna vahel oli analüüsitud liikumisandmete põhjal selge seos. Lisaks elab nendes kolmes linnaosas kõige rohkem noori.

Nende kolme linnaosa esindajad (noored, noorsootöötajad, lastekaitsetöötajad jt) läbisid ligi pool aastat kestnud ja SA Archimedes Noorteagentuuri läbiviidud arenguprogrammi.  Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud arengueesmärgid noorsootöövaldkonnas ning koostati ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

2017. aasta 1. jaanuari seisuga elab Tallinnas 88 608 noort, neist 21 291 Lasnamäel, 13 623 Mustamäel ja 10 955 Põhja-Tallinnas.

Praeguseks on kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunaga üle Eesti liitunud kokku 208 omavalitsust, kellest on moodustunud 48 koostöögruppi.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga