Avaleht Eesti elu November on pühendatud taastavale õigusele! Kelle õigus on taastav õigus?
November on pühendatud taastavale õigusele! Kelle õigus on taastav õigus?

November on pühendatud taastavale õigusele! Kelle õigus on taastav õigus?

Sotsiaalkindlustusamet ja Justiitsministeerium korraldavad novembris taastavale õigusele pühendatud eriprogrammi. Programm koosneb filmi linastusest, taskuhäälingutest, seminaridest ning lõppeb taastava õiguse konverentsiga „Kelle õigus on taastav õigus?“. Alanud kuuga tähistatakse ja teadvustatakse taastava õiguse lähenemise kasutamist Eestis ja kutsutakse üles liituma vabatahtlike võrgustikuga.

Sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse teenusejuhi Annegrete Johansoni sõnul on taastava õiguse lähenemist Eestis aktiivselt kasutatud kõigest pool aastat, kuid juba on näha selle meetodi positiivset mõju ühiskonnale tervikuna.

Taastav õigus on lähenemine, kus esiplaanil pole seaduserikkuja karistamine, vaid see, et ta võtaks vastutuse tehtud teo eest ja heastaks kahju. Taastav õiguse põhimõtete rakendamine on andnud häid tulemusi erinevate konfliktide puhul, alates laste pisirikkumistest kuni otseste kuritegudeni nagu füüsiline vägivallatsemine või tapmine.

“Tänaseks oleme taastava õiguse põhimõttel lahendanud kümneid erinevad juhtumeid, kus kannatanud ja toimepanijad on toodud ühisesse vestlusruumi, et väljendada oma tundeid ja rääkida teo tagajärgedest. See on aidanud leevendada kannatanu emotsionaalset ja materiaalset kahju ja vähendanud riski, et õigusrikkumist korratakse,” tõi Johanson välja positiivseid mõjusid. Ta lisas, et huvi teenuse vastu on suurem kui tänane võimekus, mistõttu oodatakse huvilisi liituma ka taastava õiguse vabatahtlike ehk konflikti vahendajatega. “Vabatahtlikuks sobib täisealine vastutustundlik inimene, keda huvitab konfliktide vahendamine ning kes on valmis osalema koolitustel ja supervisioonidel,” lisas ta.

Taastava õiguse puhul saavad õigusvastase teo toime pannud ja kahju kannatanud inimesed võimaluse juhtunut turvalises keskkonnas arutada. Kohtumisel viibib neutraalse osapoolena ka vabatahtlik konflikti vahendaja, kes aitab juhtunust rääkida, selle mõjusid mõista ning jälgib, et kõik saaksid sõna.

„Lisaks riiklikule taastava õiguse teenusele on justiitsministeeriumi eesmärk soodustada selle põhimõtte laiemat kasutuselevõttu erinevates valdkondades, alustades lasteaedadest, kus saame juba maast madalast kaasa anda oskused rahulikuks konfliktilahendamiseks, ning lõpetades vanglasüsteemi ja kinnipeetavate taasühiskonnastamisega,“ selgitas justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Laidi Surva. „Nende arengute toetamiseks on kuni 16. novembrini avatud taastava õiguse projektide taotlusvoor, mida rahastatakse Norra Finantsmehhanismidest 2014-2021, ning samasugune voor korraldatakse ka järgmisel aastal“, lisas ta.