Home Haridus ÕIGLANE OTSUS I Omavalitsused ei küsi koroonaviiruse tõttu lasteaia kohatasu
ÕIGLANE OTSUS I Omavalitsused ei küsi koroonaviiruse tõttu lasteaia kohatasu

ÕIGLANE OTSUS I Omavalitsused ei küsi koroonaviiruse tõttu lasteaia kohatasu

Tallinna linnavalitsus kavandab täiendavat abimeetmete paketti, mis muu hulgas näeb ette lapsevanematele Tallinna lasteaedades käivate laste kohatasu vabastust 11. märtsist 30. aprillini.

Linnapea Mihhail Kõlvardi sõnul puudutab otsus kõiki lapsevanemaid sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte. „Tallinnas on munitsipaallasteaia kohatasu ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus. Samas ulatuses antakse soodustust ka eralasteaias või lastehoius käivatele laste vanematele ehk soodustus ei sõltu lasteasutuse omandivormist,“ täpsustas Kõlvart.

Tallinnas säilib lasteaedade teenus ja lasteaiad on avatud seni, kuni riik ei otsusta teisiti. Hetkel töötavad kõik munitsipaallasteaiad, järgides kõiki juhiseid laste tervise kaitse tagamiseks. „Oleme valmis avama ja pakkuma ka ööpäevaringset lapsehoiuteenust, mõeldes eesliinitöötajatele. Selleks on Tallinnas olemas ka lasteaiad ja vastav kogemus ka eelmise aasta eriolukorra ajast,“ selgitas Kõlvart.

Ühtlasi vabastab linn õppetasust 100-protsendiliselt huvikoolides käivate laste vanemad.

Niisamuti vabastatakse aprilli lõpuni spordiorganisatsioonid ja –klubid munitsipaal spordisaalide ja -ruumide renditasust. „Samas jätkab linn spordiklubidele sporditoetuse ehk spordi pearaha maksmist täies ulatuses,“ nentis linnapea.

Distantsõppeperioodil jagavad kõik Tallinna munitsipaalkoolid õpilastele tasuta toidupakke üks kord nädalas. Toidupakkide jagamist korraldavad koolid ja vastavat infot annavad koolid lapsevanematele operatiivselt.

Tartu linnavalitsus otsustas, et ei küsi lasteaia kohatasu 11. märtsist 11. aprillini. Kuu aja möödudes vaadatakse olukord taas üle ja vajadusel pikendatakse perioodi, mille eest kohatasu ei küsita.

Linnapea Urmas Klaas ütles, et koroonaviiruse lai levik on praegu kõigi suurim probleem. „Valitsus otsustas riigi vähemalt kuuks ajaks sulgeda ja on muu hulgas tungivalt soovitanud jätta lapsed sellel perioodil koju. Peame tegema kõik endast oleneva, et viiruse levikut pidurdada, sest nakkus levib ka lasteaedades ja -hoidudes,“ selgitas linnapea Klaas.

Ta rõhutas, et valitsuse lasteaedu puudutav tungiv soovitus hakkab tööle vaid siis, kui omavalitsused ei küsi sel perioodil lasteaia kohatasu. „Nii on ka õiglane, sest tavapärase lasteaiateenuse saamine on viiruskriisi tõttu lapsevanemast mitteolenevatel põhjustel piiratud. Koroonaviiruse levik põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, mistõttu on kohatasu mitteküsimine praeguses olukorras ka perede toimetuleku mõttes vajalik lahendus,” lausus Klaas.

Kohatasu mitteküsimine laieneb nii lasteaias kohal käivatele kui ka koju jäetud lastele ja kajastub järgmise kuu kohatasu arvel. Kohta kasutanud laste arvetele lisatakse toidukulu.

Tartu linn teeb ka kõikidele Tartu eralasteasutuste pidajatele ettepaneku rakendada nende asutuses käivate Tartu linna laste osas sama põhimõtet, nagu linn oma lasteaedade osas otsustas. Linnavalitsus on valmis eralasteaedadele saamata jääva kohatasu kompenseerima linnaeelarvest.

Tartus on loodud võimalus laste ööpäevaringseks hoiuks Maarjamõisa lasteaias, mis asub vahetult elutähtsaid teenuseid pakkuvate asutuste Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Lõuna-Eesti prefektuuri läheduses. See aitab tagada vajadusel lasteaia- ja -hoiuteenuse ka nendes peredes, kes on seotud elutähtsate teenuste osutamisega. Lapse öövahetusse toomisest peab teada andma lasteaia õppeala juhatajale Signe Leola-Peemotile numbril 5883 5856.

Linnavalitsuse haridusosakond on lasteaedadega kokku leppinud, et vastavalt vajadusele töötab igas lasteaias vähemalt üks valverühm. Tuttav keskkond ja töötajad on lastele ja vanematele muutunud olukorraga kohanemiseks oluliseks toeks. Lasteaedade direktorid on valmis paindlikult lasteaedade kohapealset tööd ümber korraldama. Samuti on võetud tarvitusele abinõud oma töötajate kaitseks ning riskigruppi kuuluvaid töötajaid on saadetud kaugtööle. Haridusosakond kasutab jagatud digilahendusi, et hoida kõiki asutusi ühtses infoväljas ja jagada häid praktikaid, kuidas praeguses olukorras toime tulla.