Home Eesti elu OLE TEADLIK I Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem otsustas pikendada ajateenijatele määratud väljalubade keeldu
OLE TEADLIK I Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem otsustas pikendada ajateenijatele määratud väljalubade keeldu

OLE TEADLIK I Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem otsustas pikendada ajateenijatele määratud väljalubade keeldu

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem otsustas eile pikendada ajateenijatele määratud väljalubade keeldu kuni 1. maini 2020 aastal.

„Kaitsevägi jätkab väljaõppe läbiviimist piirangutega, jõustades täiendavaid tervisekaitse meetmeid viiruse võimaliku leviku tõkestamiseks,“ ütles kindralmajor Martin Herem. „Meie eesmärk on jätkata igapäevast teenistust reservüksuste ettevalmistamiseks ja nõutaval tasemel lahinguvalmiduse hoidmist.“

„Sellel otsusel on kaks poolt,“ lisas kindramajor Herem. „Esiteks ei saa me lõpetada riigi kaitset või nõrgendada seda, ja teiseks – ma olen üsna veendunud, et selle sammuga kaitseme me ka ajateenijate koduseid ja tervikuna riiki veelgi laialdasema viiruse leviku eest. Lastes ajateenijaid nädalavahetuseks väljaloale suurendaks me haigestunute hulka kaitseväes ja ei saaks täita oma ülesandeid. Kui ajateenijate hulgas haigestunute hulk suureneb, siis saame me nende raviga hakkama ja suudame neid kiiresti eraldada tervetest ajateenijatest.“

Ajateenistusega samaaegselt jätkub teenistus Scoutspataljonis ja Tapal paiknevas liitlaste lahingugrupis.

„Oleme rakendanud mitmeid meetmeid, et vältida viiruse levikut kaitseväe linnakutes ja linnakutest välja või sisse,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti, kelle sõnul on kaitseväesisest viiruselevikut seni õnnestunud vältida. Piiratud on ajateenijate väljaõppega seotud tegevväelaste liikumist, kes jäävad võimalusel linnakutesse ööbima. Haigusnähtudega teenistujatel tuleb võimalusel jääda kaugtööle. „Meil on olemas isoleerimise võimekus, me saame hakkama raviga. Meil on ka vastutus ajateenijate ees, kellele saame kaitseväes tagada majutuse, toitlustamise ja vajadusel meditsiinilise abi. Kui nad viibiksid linnakutest väljas, ei oleks see võimalik,“ ütles kolonelleitnant Lusti.

Ettevaatusabinõudena rakendatakse kaitseväes karantiini ja isolatsiooni. Karantiini paigutatakse haigestunud teenistujad, kes on teistest eraldatud ruumides. Isolatsiooni rakendatakse teenistujatele, kel ei ole haigusnähte, kuid kelle puhul on kahtlus, et nad on võinud kokku puutuda viirusekandjaga.

Kaitseväe linnakutes viibivate teenistujatega on võimalik kontakteeruda nende isiklike mobiiltelefonide kaudu või selle võimaluse puudumisel väeosa korrapidaja kaudu. Samuti saab neile saata pakke väeosas kehtestatud korra järgi.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *