Avaleht Eesti elu Oleviste kogudus tähistas 68. aastapäeva
Oleviste kogudus tähistas 68. aastapäeva

Oleviste kogudus tähistas 68. aastapäeva

16. septembri hingamispäeval tähistas Oleviste kogudus oma 68. aastapäeva. Pärast tänupalvet Maarja kabelis algas jumalateenistus kirikus, mille kõrgete koduste, gooti stiilis võlvide alla jõudsin pisut enne teenistuse algust. Siia – Eestimaa kõrgeima tornitipu alla, valgete seinte vahele, uhkete vitraažakende seltsi leian aeg-ajalt tee, et kokkuhoidvas kristlikus kogukonnas kuulata vaimulikke sõnumeid, pühakirja tekste, palveid ja jutlusi, ülevoolavaid ülistuslaule ja teateid. Sellesse pühakotta tõmbab ikka tagasi, isegi kui külastusse tekivad pikad vahed. Sel aastal on Oleviste kiriku peauksed mind palju kordi tervitanud ja lahkelt üle läve kutsunud. Mitte olles ise koguduse liige, tunnen ometi sisemist sundi kirjutada mõned tänulikud ja tunnustavad read Tallinna Laia tänava Jumala templi ja kuningliku kultuuriobjekti auks ja kiituseks.

Esmakordselt 13. sajandil mainitud Oleviste kirik on oma kõrges tipus trooniva risti kaudu sajandeid saatnud taevakõrgustesse tänu, palveid ja vaimulikke meloodiaid ning olnud koduks kogudusele viimase 68. aasta jooksul. Need seinad, põrandad, laed ja pingid võiksid rääkida ärevaid, hoiatavaid, võidukaid ja rahustavaid lugusid. Kõike on nemad lennukate aegade tuhinas endasse talletanud. See suursugune sakraalhoone tunneb ajaloo võlusid ja valusid, arenguid ja tagasilööke. Kõigest on läbi tuldud ja jõutud tänasesse päeva, kus kogudus ja külalised saavad jumalasõna järele janu kustutada, juues eluvett ilma tasuta otse allikalt.

Oleviste kirik on ainulaadne mitmes plaanis, tõmmates magnetina enda rüppe muuhulgas turiste kõigist maailma nurkadest, kes Tallinna suurimaid sümboleid imetlema saabuvad.

Kuid mis siis ikkagi annab sellele pühakojale niivõrd unikaalse näo ning millega paelub siinkirjutajat?

Kasvava liikmeskonnaga kogudus, selle pastorid ja töötegijad ei piirdu pelgalt teenistuste ja palvetundidega. Üritused ja koolitused on mitmekülgsed ja sobivad erinevatele generatsioonidele. Nii näiteks toimub kiriku ruumides aastast-aastasse ristiusu põhitõdesid tutvustav ALFA KURSUS, eraldi täiskasvanutele ja noortele. Kristlikku haridust jagab lastele pühapäevakool, noortele korraldatakse noorteõhtuid ja kultuurset silmaringi arendab Piibli maad Iisraeli tutvuatav IISRAELI ÕHTU. Venekeelsele elanikkonnale pakutakse venekeelseid palvetunde ja kaugema kandi kontingendile korraldatakse koguni koreakeelseid jumalateenistusi. On ju siinsete seinte vahelt misjonäridena maailma laiali lennanud aktiivsed sõnumikuulutajad, millest ka koguduse õnnistatud rahvusvaheline haare. Oleviste töökas kollektiiv täidab ustavalt oma püha missiooni hea seemne külvamisel erinevates keeltes ja erinevatele põlvkondadele. Väärib imetlust ja tunnustust!

Kirikuhoones asub ka raamatukogu. Väike armas hubane toakene, kus teenindaja toel või iseseisvalt leiab kitsukestelt riiulitelt üles kirjasõnas elavaks saanud üllad aegumatud tõed enese harimiseks ja hinge kosutamiseks.

Kuid see pole veel kõik, mis käesoleva teksti autorit Oleviste olemuse juures võlub ja lugu kirjutama inspireerib.

Iga Issanda aasta lõpuosas organiseerib Oleviste meeskond kodututele ja puudustkannatajatele piduliku söömaaja, kuhu vabatahtlikud saavad lahkelt panustada. Siis, hardal jõuluperioodil näeb ka televisiooni vahendusel, kuidas kirik täitub paljude abivajajatega. See paljuütlev liikuv pilt tõestab meile kõigile, et tasuta lõunad on ikkagi olemas ja halastus toimib siiski meie karmis materjalistlikus maailmas, mis üha rohkem vajab vaadet altpoolt ülespoole. Heategevuslikult pakub Oleviste veel vaestele võimalust kasutada sauna, et puhtus võiks tulla ka nende peale, kel puudub isiklik elementaarne igapäevane hügieenivõimalus.

Olles ise kristliku Pereraadio kuulaja juba selle sünnist saadik, ei saa ma siinkohal kuidagi mööda vaadata Oleviste meeskonna seosest selle hinge hoidva raadiojaamaga. Kiriku pastorid ja töötegijad juhivad ja külastavad arvukaid toredaid vestlussaateid ja rikastavad programmi meeldiva vaimuliku muusikaga meilt ja mujalt. Nad loevad Piibli tekste, mõtisklusi, selgitavad pühakirja ning väljenduvad siiralt palvetes.

Justkui pilkases pimeduses eredalt vilkuv lootustemajakas kesk mäslevat elumerd, jõuab laupäeviti Pereraadio otse-eetrisse eestpalvesaade „Valulävi“. See saade on kui Jumaliku valguse puudutus läbi kõlarite, mil paljudes kodudes põleb raadiotablool 89,6 MHz. Sellel sagedusel saavad siis vastu võtta lootust, lohutust ja suurendada usku haiged, õnnetud, vaesed ja kõik kannatajad, kuuldes ajatut kinnitust, et kõik koormad on juba ära kantud ja Loojale pole miski võimatu. Rahu ja kindlust leiavad eestpalvesaate kaudu ka rahuldavas seisus kodanikud, kes ühte-teist endale või kellelegi teisele soovivad. Selle eriliselt palsamina mõjuva saate aja jooksul teevad stuudios palveid vastu võtvad ja palvetavad Oleviste liikmed Jumalariigi viljakandvat tööd, olles kogu südame ja hingega asja juures.

Oleviste koguduse 68. aastapäeval oli mul rõõm osa saada jumalateenistusest, kus läbi mikrofoni helisenud, sügavuti puudutavad, oivaliselt esitatud kõned kuuljate kõrvu jõudsid. Jälle sai kuulata valjult kajavaid ülistavaid laule ning rohket õnnistust riigile, rahvale, kohalolijatele ja palvesoovijatele. Taas kõlasid pühalikult säravate kroonlühtrite all ja otseülekandena Pereraadio eetrisagedusel lootusesõnumid ja igavikuliste väärtuste austamine siin ajalikus maailmas, mis kipub aiva pöörasemaks muutuma ja iseteadvalt „uusi väärtusi“ looma.

Soovin Oleviste pastoritele, töötegijatele, koguduse liikmetele õnne, rahu, edu ja tervist aastapäeva puhul. Jätkugu Teil kõigil jõudu püsida oma lõppematul tööpõllul armastuse seemnete külvajatena ja tõeliste väärtuste hoidjana.

Andre Tamm, kirjanik 

Kommentaarid