Avaleht Eesti elu Omavalitsused arutavad riigiga rohepöörde võtmekohti
Omavalitsused arutavad riigiga rohepöörde võtmekohti

Omavalitsused arutavad riigiga rohepöörde võtmekohti

Täna panevad riik ja omavalitsused Türil peetaval seminaril „Kuidas pöörata roheliseks?“ pead kokku, et arutada omavalitsuste võimalusi rohepöördele hoogu anda.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas nentis, et Eesti on olnud keskkonnasõbralikuma maailma suunas teel juba üpris pikalt, kuid pöördelised arengud on hakanud toimuma just viimastel aastatel. „Kestlik majandus ja ühiskond pole enam umbmäärane eesmärk kauges tulevikus, vaid selge siht, mis seab ühelt poolt ootused, kuid annab ka võimalusi meile kõigile. See siht on väljakutsuv ja keeruline, ent samas möödapääsmatu,“ lausus Klaas. „Ilma kohalike omavalitsusteta ei ole rohepööre võimalik. Seejuures on oluline, et me saaksime ühiselt aru, millist tuge keegi vajab, et esialgsetest proovikividest üle saada.“

Riikliku planeerimise ja koordinatsiooni rolli ei saa Klaasi sõnul alahinnata, kuid veelgi olulisem töö tehakse kohalikul tasandil ühes kodanike ning ettevõtetega. Sel moel leitakse kokkulepped ning võimalused näiteks tuuleparkide rajamiseks, materjaliringluse süsteemide korraldamiseks ja biogaasi tootmiseks.

Ametnike välitööde raames Keskkonnaministeeriumi eestvõttel peetaval seminaril annab Kristi Klaas esmalt ülevaate riigi rohepöörde nägemusest ja plaanitud tegevustest. Seejärel kaardistatakse kohalike omavalitsuste peamised murekohad seoses rohepöördega, ootused riigile ja võimalikud koostöökohad. Türi kogukonnaseltsi hoovis kell 9.30 algaval seminaril osalevad ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ametnikud.

Rohepöörde teemade arutelu kohalike omavalitsustega jätkab Keskkonnaministeerium järgmisel nädalal linnade ja valdade päevadel.