Avaleht Haridus Õppetegevuse korraldamine pakaseliste ilmaolude korral
Õppetegevuse korraldamine pakaseliste ilmaolude korral

Õppetegevuse korraldamine pakaseliste ilmaolude korral

Kindlaks on määratud temperatuurid, mille korral ei pea 1.-9. klassi õpilased kooli tulema, kui transporti pole korraldatud. Ka kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel tuleb silmas pidada välistemperatuuri.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi. Ka õpperuumides olevale temperatuurile on omad nõuded. Koolitunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18ºC.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri, mida hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Lisainfot leiab sotsiaalministri määrusest „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“.