Home Eesti elu Pääsküla raba laudtee uuendatakse täielikult
Pääsküla raba laudtee uuendatakse täielikult

Pääsküla raba laudtee uuendatakse täielikult

Pääsküla raba laudtee uuendatakse täielikult.

„Olemasolev laudtee Pääsküla rabas on juba üle 10 aastat vana ja niivõrd amortiseerunud, et pidev parandamine enam ei aita,“ märkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. “Järjest suurenev remondivajadus on pannud mõtlema tulevikule ja andnud põhjust unistamiseks, et kas on ikka otstarbekas mitu korda aastas laudteid remontida või peaks laudtee läbima põhjaliku uuenduskuuri. On põhjust rõõmustada, sest käesoleva aasta Tallinna linna eelarves on ette nähtud vahendid Pääsküla raba laudteede ja sildade rekonstrueerimiseks olemas ning esimesedki kohtumised juba peetud, et võtta ette terviklik rekonstrueerimine.“

Siiani on linnaosavalitsus vaadanud Pääsküla raba laudteed põhjalikumalt üle neljal korral aastas ja teinud väiksemaid ja ajakriitilisemaid remonttöid. Näiteks eelmisel suvel paigaldati kaitsealale uued kaardid ja suunaviidad, mis aitavad külastajatel muretult rabaga tutvuda.

„Miks ei võiks Nõmmel asuv Pääsküla raba laudtee sarnaneda Paljassaare laudteega, olla 1,5 meetri laiune ja turvalise servaliistuga. Nii oleks rohkem ruumi ohutult liigelda ja saaks mõnusamalt kogu raja ulatuses ka lapsevankri, rulaatori ja ratastooliga liikuda. Veelgi enam, kavas on ehitada ka täiendav laudtee, mille kaudu pääseb rabasse otse Nelgi tänavalt. See lihtsustab piirkonna inimeste ligipääsu rabale ja muudab teekonna turvalisemaks ja huvitavamaks,“ ütles Šillis.

Uue laudtee projekteerimine toimub sel talvel ja eeldatavasti läheb tööks järgmisel aastal. Pääsküla raba laudteede ja sildade rekonstrueerimiseks on Tallinna linna eelarves ette nähtud 300 000 eurot.

Nõmme linnaosa valitsuses toimus kohtumine spetsialistide töörühmaga, et koostada vastav uuring ja sellest lähtuvalt teha ettepanekud uueks rajaplaaniks. Arutelul osalesid Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv Eestimaa Looduse Fondist, Erki Niitlaan inseneribüroost Steiger, Martin Küttim Tallinna Ülikoolist jt.

Pääsküla raba võeti kohaliku kaitse alla 2013. aastal. Kaitseala valitseja on Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. Tallinna keskkonnaameti eestvedamisel valmis „Pääsküla raba kaitsekorralduskava 2015-2024“, mille raames on oluline säilitada looduskeskkonna üldine elurikkus. Tegemist on linna metsaga, kus peab säilima looduse elurikkus. See tõstab oluliselt ka metsa väärtust puhkealana.