Avaleht Haridus Päästekolledži lõpetajad panevad oskused proovile
Päästekolledži lõpetajad panevad oskused proovile

Päästekolledži lõpetajad panevad oskused proovile

Sisekaitseakadeemia päästekolledži kombineeritud lõpuharjutus «Sireen 2019» saab täna avapaugu.

Lisaks 90 reageerijale osaleb harjutustel suur hulk korraldajaid, kelle hulgast ei puudu rahvusvahelised meeskonnad. Harjutuste läbiviimisest võtavad osa päästekolledži õppejõud ja õppurid, päästeameti spetsialistid, politsei- ja piirivalvekolledži õppejõud ja õppurid, Eesti Päästemeeskonna liikmed välismeeskondade hindajatena, Karell Kiirabi, Läti ja Leedu meeskonnad ja kannatanute rollimängijad.

Päästekolledži direktori asetäitja Vadim Ivanovi sõnul annab selline harjutus kõigile kolledži lõpetajatele hea võimaluse teadmisi ja oskusi enne tööle minekut proovile panna reaalsusele võimalikult lähedases ja turvalises keskkonnas. «Harjutusse on kaasatud kõik üksused, nii päästjad, päästemeeskonna juhid kui ka politsei ja meditsiinitöötajad. Võrreldavates tingimustes hakkavad need inimesed ka tulevikus päris väljakutsetele reageerima ja sündmusi lahendama,» sõnas Ivanov. «Oluline on lihvida nii omavahelise kui ka erinevate ametkondade vahelise koostöö toimimist, sest eesmärk on meil ühine: turvaline elukeskkond ja inimelude päästmine.»

Reageerijate ülesanneteks võivad olla tulekahjude kustutamine, ohtlike ainetega õnnetuste tagajärgede leevendamine, meditsiinilise abi andmine, liiklusõnnetuste likvideerimine, erinevate päästetööde teostamine, tegelemine õnnetuspaikadel pealtvaatajatega, õnnetuse dokumenteerimine, kannatanute päästmine jne.

«Sireen» toimub kolledži harjutusväljakul Väike-Maarja lähistel alates 1999. aastast.