Avaleht Poliitika Paide aastaeelarve paisus aegade suurimaks!
Paide aastaeelarve paisus aegade suurimaks!

Paide aastaeelarve paisus aegade suurimaks!

Paides läbis esimese lugemise linna 2019. aasta eelarve, mille kogumaht on hetkel 21,6 miljonit eurot.

Linnapea Priit Värk kommenteeris, et tegemist on linna läbi aegade kõige suurema eelarvega: „Kuigi kogumaht on esialgselt 21 652 350 eurot – võrdluseks 2018. aasta eelarve maht oktoobri seisuga 19 399 335 eurot –, siis kindlasti see muutub aasta jooksul oluliselt, sest mitmed sihtotstarbelisi toetusi saab kajastada eelarves alles hiljem.”

“Prioriteetideks oleme seadnud investeeringud haridusse ja elukeskkonda. 2019. aasta eelarve koostamisel on lähtutud arengukavast, omavalitsuste ühinemislepingust ja koalitsioonilepingust,” selgitas Värk.

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks on eelarvesse planeeritud vahendeid kokku 5 536 934 eurot. Suurimatest investeeringutest on kavandatud Tallinna tänava rekonstrueerimine, Roosna-Alliku lasteaia Hellik energiasäästlikumaks muutmine, Paide Sookure lasteaia küttesüsteemi rekonstrueerimine, uue põhikooli hoone ehitus ja veevärgi rajamine Viraksaarde. Täiendatakse vaba aja veetmise võimalusi: tehismaastiku arendus, kergliiklusteede rajamine, mänguväljakute edasiarendus.

Esmakordselt rakendatakse 2019. aasta eelarve koostamisel kaasavat eelarvet. Rahvaküsitluse tulemusel sai enim hääli Roosna-Allikule rajatav rattarada, mis loob aktiivse jalg- ja tõukeratta sõidu ning trikitamise jaoks turvalise koha.

Linnaeelarve põhitegevuse tulud on 16 282 130 eurot, võetav investeerimislaen 3 miljonit eurot ja 2019. aastasse kulude katteks kavandatav 2018. aasta likviidsete varade jääk 2 280 000 eurot.

Maksutulud moodustavad põhitegevuse tuludest 55,9%. Eelarve mahust moodustavad 44,5% kulud haridusele, 11,6% kultuurivaldkonnale, 17,3% majandusvaldkonnale, 10,1% üldistele valitsussektori teenuste osutamiseks ja 6,7% sotsiaalvaldkonnale.