Avaleht Eesti elu Pärnu kultuuri- ja sporditöötajate alampalk seoti pärnakate keskmise sissetulekuga
Pärnu kultuuri- ja sporditöötajate alampalk seoti pärnakate keskmise sissetulekuga

Pärnu kultuuri- ja sporditöötajate alampalk seoti pärnakate keskmise sissetulekuga

Pärnu linnavolikogu sidus linna kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palga alammäära pärnakate keskmise sissetulekuga, sama põhimõtet kasutatakse Pärnu haridus- ja hoolekandeasutuste töötajate alampalga arvestamisel.

Pärnu linna kultuuri- ja spordiasutused on Pärnu linnagalerii, Pärnu keskraamatukogu, Tõstamaa rahvamaja, Audru kultuuri- ja spordikeskus, Seljametsa rahvamaja, Paikuse spordikeskus ja Pärnu linnaorkester. Nende töötajate palga alammäär sõltub tuludeklaratsioonide põhjal arvestatud Pärnu linna maksumaksjate üle-eelmise aasta keskmisest sissetulekust, mida nimetatakse baasmääraks. 2017. aastal oli pärnakate keskmine sissetulek 1020 eurot.

Palgajuhendi kohaselt korrutatakse kultuuri- ja spordiasutuste juhtide põhipalk baasmäära koefitsiendiga 1,2. See teeb juhtide tänavuseks põhipalgaks 1224 eurot.

Osa Pärnu keskraamatukogu töötajaid täidab maakonnaraamatukogu töötajate ülesandeid. Nende töötasu alammäär sõltub kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO vahel kokku lepitud üleriigilisest kultuuritöötajate palga alammäärast, mis praegu on 1300 eurot.

Pärnu keskraamatukogu kui linnaraamatukogu kõrgharidusega raamatukoguhoidjate töötasu alammäär on 98% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast ehk 999,60 eurot. Kultuuri- ja spordiasutuste kõrgharidusega muu kultuuri- ja sporditööga seotud erialaspetsialisti alammääraks on 80% baasmäärast (816 eurot).

Linnaorkestri kõrgharidusega loominguliste töötajate töötasu alammäärad on järgmised: produtsent 100% (1020 eurot), kontsertmeister 75% (765 eurot), orkestrant-kontsertmeister 65% (663 eurot), orkestrant-solist 62% (632,40 eurot) ja orkestrant 60% (612 eurot). Kõrghariduseta töötaja palga alammäär võib olla kuni 15% madalam.

Kultuuri- ja spordiasutuste muude töötajate töötasu alammääraks on kõrgharidusega erialaspetsialistidel 75% (765 eurot), kõrghariduseta erialaspetsialistidel 65% (663 eurot), keskastme spetsialistidel, keskharidusega spetsialistidel, kantseleitöötajatel, teenindustöötajatel ja oskustöölistel 55% (561 eurot) ning abipersonalil valitsuse kehtestatud töötasu alammäär (540 eurot).

Asutuse juhil on õigus määrata täiendavate tööülesannete täitmise eest kuni 50% lisatasu ja ajutiselt puuduva töötaja asendamise eest kuni 50% asendatava või asendaja töötasust. Samuti võib ta määrata ühekordseid toetusi, preemiaid ja tulemustasusid.

Määrust rakendatakse selle aasta 1. jaanuarist.

Kommentaarid