Home Eesti elu Perevägivallavastasele petitsioonile andsid allkirja rohkem kui 3000 inimest
Perevägivallavastasele petitsioonile andsid allkirja rohkem kui 3000 inimest

Perevägivallavastasele petitsioonile andsid allkirja rohkem kui 3000 inimest

Täna andsid mittetulundusühingud Eluliin ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) riigikogu esimehele üle kampaania „Sõnaväega perevägivalla vastu“ raames algatatud petitsiooni, milles tehakse riigikogule ettepanek luua terviklik perevägivallavastane riiklik strateegia.

Petitsioon, millele andsid allkirja rohkem kui 3000 inimest, rõhutab, et vägivallategude ennetamiseks ja ohvrite kaitsmiseks on vaja tegeleda vägivalla toimepanijatega ning süsteemselt arendada vägivallast loobumise teenuseid, millega nõustatakse, abistatakse ja kuulatakse ära vägivallatsejaid.

Jüri Ratas ütles, et väärkohtlemise juured peituvad sageli lapsepõlves, mis tähendab, et probleemidega mittetegelemise korral kasvatame aina ajas korduvat mustrit. Selleks, et see muster lõplikult murda, tuleb riigikogu esimehe sõnul pöörata tagajärgedega tegelemise asemel senisest rohkem tähelepanu just ennetustööle.

„Toetan igati Eluliini ja ENUT-i petitsiooni eesmärki juhtida tähelepanu vägivallategude laiapõhjalistele ennetustegevustele. Terviklikust vägivallaennetusest saame rääkida vaid siis, kui on tagatud vajalik tugi nii kannatajale kui ka vägivallatsejale. Abi peavad saama kõik pereliikmed. Ainult siis on meil võimalik taastada usk, et pere vägivallavaba elu on võimalik,“ lisas Ratas.

Psühhoterapeut ja Eluliini juhatuse liige Eda Mölder nõustus, et perevägivallavastase võitlusega tuleb tegeleda strateegiliselt. „Oluline on tagada vägivallavastaste programmide ja tegevuste terviklikkus ja järjepidevus,“ sõnas Mölder.

ENUT-i esinaine Reet Laja täiendas, et sihtgruppidele suunatud tegevusi tuleb rakendada teaduspõhiselt, mille jaoks on vaja läbi viia vägivaldse käitumise uuringuid.

Petitsiooni esitamine on osa avaliku kampaania „Sõnaväega perevägivalla vastu“ tegevustest. Sõnaväekampaania on inspireeritud sõjaväest kui institutsioonist. Sõnal on määramatu jõud ja just nimelt sõna väega on võimalik võidelda ühiskonnas toimuva vastu. Kampaaniast on juba osa võtnud Arkadi Popov, Ilmar Raag, Konstantin Vassiljev, Märt Pius ja Rain Tolk.

Petitsiooniga võib veel liituda täna kuni kella 23.59.