Avaleht Keskkond Poed peavad vähendama suure kliimamõjuga jahutusseadmete kasutamist
Poed peavad vähendama suure kliimamõjuga jahutusseadmete kasutamist

Poed peavad vähendama suure kliimamõjuga jahutusseadmete kasutamist

Külmlaod, toiduainetööstused, piimafarmid, laevad ja toidupoed, kes kasutavad jahutus- ja külmutusseadmeid, peavad hakkama alates 1. jaanuarist 2020 vähendama suure kliimamõjuga külmaainete kasutamist.

Seni jahutus- ja külmutusseadmetes kasutusel olevate F-gaaside mõju kliimale on tuhandeid kordi suurem kui süsihappegaasil.

Järgmisest aastast ei ole tehasepuhtusega suure kliimamõjuga F-gaaside (nt R-404A, R-507, R422) hoolduse käigus olemasolevatesse külmaseadmetesse lisamine üldjuhul enam lubatud. Erand tehakse alla ca 10 kg seadmetele (nt väikesed külmvannid,-kapid või piimajahutid), sõjavarustusele ning neile seadmetele, mille eesmärk on jahutada tooteid temperatuurini alla – 50 °C.

Samuti ei ole järgmisest aastast lubatud eelnimetatud F-gaasidega uute paiksete seadmete paigaldamine, sõltumata seadme täitekogusest. Erandiks on seadmeid, mille eesmärk on jahutada tooteid temperatuurini alla – 50 °C.

Nimetatud piirangud tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta.

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna juhataja Heidi Kogeri sõnul on aga lubatud mitmeid variante, kuidas olemasolevaid ca 10 kg täitekogusega seadmeid järgmise kümne aasta jooksul töös hoida. Kokku kogutud ja puhastatud külmaainet võib hooldefirma kasutada nii sama seadmeomaniku teiste seadmete kui ka teiste klientide seadmete hooldusel kuni 2030.aastani. Sel viisil kasutatakse külmaainet uuesti, pikeneb seadmete tööiga ning kulub vähem ressursse jäätmekäitlusele.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus soetas fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete käitluskeskusesse uued seadmed, millega on võimalik kasutusel olevaid F-gaasi põhiseid külmaaineid puhastada ja uuesti kasutusele võtta.

Seega on tulevikus valida, kas kasutada seadme hooldusel puhastatud külmaainet, ehitada seadmed ümber väiksema kliimamõjuga F-gaasidele või vahetada seadmed hoopis välja, kasutades uusi tehnoloogiaid alternatiivsete külmaainetega (nt R-744 (CO2) süsteemid kauplustes, R-717 (ammoniaagi-)süsteemid tööstuses, süsivesinikud (HC) väikeste seadmete puhul jne). „Alternatiivsete külmaainetega seadmed on F-gaase sisaldavatest seadmetest energiaefektiivsemad, kuid nõuavad suuremat esialgset investeeringut“, lausus Koger.