Avaleht Eesti elu Kaasaegne suhtumine! Põhja-Tallinna valitsuse töötajad saavad tööaja ise valida
Kaasaegne suhtumine! Põhja-Tallinna valitsuse töötajad saavad tööaja ise valida

Kaasaegne suhtumine! Põhja-Tallinna valitsuse töötajad saavad tööaja ise valida

Põhja-Tallinna valitsus algatas linnaosas pilootprojekti, mille raames saavad linnaosa töötajad kokkuleppel otsese juhiga õiguse valida tavapärasest varasema või hilisema tööpäeva alguse ja lõpuaja ning teha tööd ka kaugtööna, kui töö iseloom seda võimaldab.

Loomulikult peavad linnaosa ametnikud olema kohal neil aegadel, mis on ette nähtud kodanike vastu võtmiseks. Samuti ei saa paindlikku tööaega lubada näiteks infotöötajatele, kes peavad hommikul kella kaheksast õhtul viieni vastama telefonile ja andma linnakodanikele infot.

Neil ametnikel, kelle töö seda võimaldab, on aga võimalik leppida kokku tööpäeva hilisemas või varasemas alguses ning vastavalt sellele ka varem või hiljem tööpäev lõpetada. Samuti on kokkuleppel otsese juhiga võimalik tööd teha kaugtööna.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on eesmärgiks hinnata, kuidas on paindlikum ja kaugtööd soosivam töökorraldus rakendatav avalikus sektoris, milliseid positiivseid tulemusi see annab töötajate motiveerituse ja tööga rahulolu seisukohast ning milliseid probleeme tekib.

“Piisav ööuni, piisav liikumine ja õige toitumine on inimese füüsilise ja vaimse tervise seisukohast väga olulised. Kui me tahame tervemat ühiskonda, siis peab seda toetama ka töökorraldus. Tööandjana ei ole meie jaoks oluline, et inimene töötaks just hommikul kaheksast õhtul kella viieni. Kui ametniku elukorraldusega sobib paremini näiteks hilisem tööpäeva algus ja lõpp ning see suurendab inimese motivatsiooni tööd hästi teha, siis ei tee me takistusi,” ütles Kaljulaid.

Nüüdseks avaldatud põhjalikud teadusuuringud kinnitavad, et kvaliteetne ööuni on hädavajalik, et olla terve nii füüsiliselt kui vaimselt, püsida normaalses kehakaalus, omandada uusi oskuseid, olla emotsionaalselt stabiilne ning teha ratsionaalseid valikuid ja otsuseid.

Samuti on erinev inimeste elukorraldus. Näiteks on väikeste laste vanematel vaja enne tööpäeva algust viia lapsed lasteaeda. Kaugemalt tööle tulijate jaoks tähendab kella kaheksane tööpäeva algus pikemalt liiklusummikutes viibimist või ebamugavamat teekonda ühistranspordiga.

“Üks meie töötajatest, kes töös linnakodanikega otseselt kokku ei puutu, elab linnast väljas ja isegi parima tahtmise juures ei jõua ühistranspordiga kella kaheksaks kohale. Samas on inimene motiveertitud töötama Põhja-Tallinna valitsuses. Teine töötaja käib aga tööle Hiiumaalt. Meil ei ole midagi selle vastu, kui ta töötab päeva või kaks nädalast kodukontorist, kuni tööülesanded on korrektselt täidetud. Samamoodi on töötajaid, kes soovivad tööpäevaga alustada märksa varem, kella seitsme paiku hommikul. Õiglane oleks sel juhul anda neile ka luba tööpäeva varem lõpetamiseks,” ütles Kaljulaid.

Linnaosa vanem on samas rõhutanud, et eriti kaugtöö puhul on väga oluline usaldus ja isiklik vastutusvõime. Kui ilmneb, et kaugtööd tegev töötaja siiski ei panusta kogu pühendumusega, siis talle tulevikus ka seda ei võimaldata.