Home Eesti elu Poska tänaval on nüüd mugav liikuda nii jalgsi kui ka ratastel
Poska tänaval on nüüd mugav liikuda nii jalgsi kui ka ratastel

Poska tänaval on nüüd mugav liikuda nii jalgsi kui ka ratastel

Tallinna J. Poska tänava rekonstrueerimistööd on lõppenud ja tänav liiklemiseks avatud.

Rekonstrueerimistööd hõlmasid Poska tänava 750-meetrist lõiku Vesivärava tänavast Narva maanteeni, samuti 80-meetrist lõiku Vesivärava tänaval ja 200-meetrist lõiku Narva maanteel kesklinna suunal. Remondi tulemusena sai tänav täiesti uue ilme ja liiklustingimused paranesid märgatavalt.

„Poska tänav asub miljööväärtuslikus piirkonnas, olles samas oluliseks ühendusteeks kahe suure peatänava vahel. Seepärast oli ühtviisi oluline arvestada nii kõigi liiklejate vajaduste, piirkonna elanike ootuste kui ka ajaloo- ja kultuuripärandi hoidmisega,“ rääkis abilinnapea Kalle Klandorf. „Ühe huvitavama näitena ajalooväärtuste säilitamisest võiks esile tuua aastatest 1928-1929 pärit tänavavalgustusposti, mida rekonstrueeritud tänaval enam otseselt vaja ei olnud, kuid mis Enefiti ja linna koostöös siiski väärikalt eksponeeritud sai.“

Abilinnapea lisas, et tänavamaale istutatakse hulgaliselt uusi puid: „Teeserva tulevad läänepärnad, hobukastanid ja pooppuud – kokku 20 puud, mis pakuvad jalutajaile silmailu ja hoiavad ka linnaõhu puhtamana. Istutustööd saavad valmis hiljemalt oktoobri lõpuks.“

„Poska tänava rekonstrueerimise eesmärgiks oli luua tänapäevane, piirkonnaga sobiv ja lõõgastumist soodustav linnaruum,“ ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. „Kadriorus veedavad meelsasti oma vaba aega nii linlased kui ka linna külalised. Seepärast on eriti hea meel selle üle, et Poska tänavale rajati nüüd eraldiseisvad jalgratta- ja jalgteed, mis teevad mugavaks tulla siia autota. Kohalikke elanikke rõõmustab kindlasti ka paranenud parkimiskorraldus.“

Piirkonnale sobivalt sillutiskiviga kaetud jalgteed asuvad mõlemal pool tänavat, teede ääres on kuus pingi ja prügikastiga varustatud puhkekohta. Kahesuunaline jalgrattatee on kaetud asfaldiga ja eraldatud sõiduteest äärekiviga. Rattatee on ühendatud Filtri tee ja Kadrioru vahelise kergliiklusteega. Liikluskorraldus Poska tänaval jäi varasemaga võrreldes enamasti samaks – autoliiklus on jätkuvalt ühesuunaline ja piirkiirus endiselt 30 km/h. Parkimiskorraldust aga muudeti korrapärasemaks ja arusaadavamaks. Liikluse rahustamiseks rajati ristumised Vesivärava, F. J. Wiedemanni ja L. Koidula tänavaga tõstetud ristmikena ning sõiduteele ehitati kaks täiendavat teekünnist.

Rekonstrueerimise käigus uuendati ka kõik tehnovõrgud ja tänavavalgustus ning rajati sademevee kanalisatsioonitorustik, ühtlasi loodi eeldused ka teiste piirkonna tänavate järkjärguliseks rekonstrueerimiseks.

Poska tänava ehitusprojekti koostas Reaalprojekt, ehitustöid teostas RTS Infraehitus. Rekonstrueerimistööde lepinguline maksumus oli üle 4 miljoni euro, millest 386 000 euro ulatuses oli kaasfinantseerijaks Tallinna Vesi ja 192 000 euro ulatuses Gaasivõrgud.