Home Poliitika Presidendi kantselei andis ülevaate eelarve hetkeseisust
Presidendi kantselei andis ülevaate eelarve hetkeseisust

Presidendi kantselei andis ülevaate eelarve hetkeseisust

Täna toimunud pressikonverentsil teatas vabariigi presidendi kantselei (VPK), et üheksa kuuga on kasutatud pisut alla kahe kolmandiku kantselei majanduskuludest, mis tähendab, et ametisse asuval presidendil on kõik võimalused alates esimesest päevast täiel võimsusel ametikohuseid täitma asuda.

„VPK eelarves on planeeritud vahendid nii presidentide vahetusega seotud kuludeks kui ka uue presidendi ametitegevuseks kodu- ja välismaal, niisamuti personalikuludeks,“ ütles VPK direktor Tiit Riisalo ja lisas, et seda on proportsionaalselt rohkem kui aasta lõpuni alles jäänud aega ehk väikese varuga.

Kantselei tegevuskulude eelarve maht on 2021. aastal 4,8 miljonit eurot. Riisalo sõnul tuleb selleks, et saada objektiivne ja sisuline ülevaade presidendi ametitegevuse tagamiseks vajalikest vahenditest, vaadelda kantselei tegevuskulude ehk tööjõu- ja majandamiskulude dünaamikat.

30. septembri seisuga on teadaoleva info põhjal VPK tegevuskulude eelarvejääk 1,4 miljonit eurot ehk 34% kogu aasta eelarvest. Sealhulgas on majandamiskulude jääk 716 132 eurot ehk 36% kogu aasta eelarvest ja tööjõukulude jääk 663 738 eurot ehk 33% kogu aasta eelarvest.

„Presidendi ameti üleandmisega kaasneb alati täiendavaid kulusid. Hetkel teadaolev ametivahetusega seotud kulutuste maht on 118 000 eurot, millest suurima osa moodustab ametisse asuva riigipea elukoha valvega seonduv. VPK eelarves on selleks raha olemas ja praegu teadaoleva info põhjal ei ole vajadust lisarahastust taotleda,“ selgitas Riisalo.

Tavapäraselt on kantselei eelarve osas tehtud kokkuvõtted presidendivahetusega, kuid viimasel nädalal meedias kõlanud eksitavate väidete tõttu tehti seda kiirkorras, et anda adekvaatne ja faktidel põhinev ülevaade.

Ka tänasel valitsuse pressikonverentsil kõlasid ekslikud väited VPK eelarve kohta. “Kahetsusväärsel kombel jäid ka seal kõlama valefaktid,” sõnas Riisalo. “Juba eile tutvustasin VPK eelarve seisu peaministri büroo juhile ja täna informeerisin sellest ka peaminister Kaja Kallast. Nii konkreetsetest numbritest kui ka sellest, et eelarve on vastutustundlikult planeeritud aasta lõpuni ja lisataotlusvajadust ei ole.“

VPK eelarve kasutamist kontrollib riigikontroll. Viimase viie aasta jooksul on riigikontroll selle osas läbi viinud kolm auditit, viimase neist tänavu 2020. aasta eelarve kohta. VPK on läbinud auditid märkusteta, mis annab kindluse, et VPK kasutusse usaldatud riigivara ja eelarvevahendeid on kasutatud läbipaistvalt ja eeskujulikult.