Home Tunnustus President Karis andis Martin Heremile kindrali auastme tunnused
President Karis andis Martin Heremile kindrali auastme tunnused

President Karis andis Martin Heremile kindrali auastme tunnused

President Alar Karis andis täna Kadriorus üle kindrali auastme tunnused Kaitseväe juhatajale Martin Heremile.

Kindral Herem on kaitseväe juhatajana uuendanud kaitseväe relvastust, tõstnud reservväe valmidust, sealhulgas läbi reservõppekogunemiste ning tihendanud piirkondliku sõjalist koostööd. Samuti on kindral Heremi juhtimisel tagatud NATO liitlasüksuste vastuvõtmine ning nende valmisolek kriisi korral võidelda koos Eesti üksustega.

Riigipea ütles auastme tunnuseid üle andes, et usaldus, mida kindral Herem on ära teeninud põhineb sellel, et ta seab Eesti riigi huvid kõrgemale enese omadest. „Ajalugu näitab, et nii eristuvadki riigimehed muidu meestest,“ ütles president Karis.

Riigipea sõnul on kindral Herem saanud oma teenistuses kogemused, millele tugevalt toetuda riigi kaitsevõime edendamisel. „Pole just palju neid, kes on Eesti kaitseväge nii mitme nurga alt kogenud,“ ütles president Karis. „See lisab usaldusväärsust kindral Heremi tööle nii uue relvastuse kasutusele võtmisel kui kaitseväe struktuuri kaasajastamisel.

Foto: Ardi Hallismaa, Kaitsevägi

President Karise sõnul on kindral Herem Kaitseväe juhatajana liitlassuhetes taganud meie riigile parima võimaliku koostöövormi. „Eesti saab olla uhke, et tema sõjaline juht on NATO-s lugupeetud ning kelle arvamust meie liitlaste sõjalised juhid hindavad,“ kõneles riigikaitse kõrgem juht.

President Karis tõi välja kindral Heremi asjakohast ja visa selgitustöö avalikkusele julgeoleku- ja riigikaitse teemadel ning ütles, et selline oskus on Kaitseväe juhataja teenistuses riigikaitseliselt oluline.

Kindral Herem on Kaitseväe juhataja alates 2018. aasta 5. detsembrist.

Traditsiooniliselt annab kõrgemate ohvitseride ehk kindralite auastme tunnused üle president, vanemohvitseride auastme tunnused kaitseväe juhataja.

Vabariigi Presidendi käskkiri sõjaväelise auastme kohta.