Home Poliitika RAHULIK PEREKESKNE KODUPAIK I Keila linnavolikogu võttis vastu arengukava 2035
RAHULIK PEREKESKNE KODUPAIK I Keila linnavolikogu võttis vastu arengukava 2035

RAHULIK PEREKESKNE KODUPAIK I Keila linnavolikogu võttis vastu arengukava 2035

Keila linnavolikogu võttis vastu Keila linna arengukava 2035.

Keila linna arenguvisioon 2035 on „Keila on rahulik perekeskne mõõdukalt suureneva kogukonnaga kodupaik, mis pakub turvalist ja tervislikke eluviise toetavat rohelise väikelinna elukeskkonda”. Keila linna tunnuslause “Terve elu keskkond” on Keila visioonikonverentsi töötubade otsene tulem, mis võtab kokku visiooni ja peegeldab ühtlasi linna olemust. See on mitmetähenduslik ja osundab elanike jaoks olulistele väärtustele: elukeskkond, teenused, rohelus, tervislikkus – elukeskkond kõige paremas mõttes.

Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2021. aasta eelarve III lisaeelarve kogumahus 220 724 eurot.

Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmise eelnõu, mille kulude osas on suurim osakaal ehk üle 64% haridusvaldkonnale: 11,6 miljonit eurot. Vaba aja, kultuuri, spordi ja religiooni valdkonnale planeeritakse 12,2 miljonit eurot, sotsiaalsele kaitsele 1,9 miljonit ja keskkonnakaitsele 560 000 eurot.

Eelnõu osa on Keila linna 2022. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad: sünnitoetus – 500 eurot lapse kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 150 eurot lapse kohta; suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas; juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta; eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö (isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,11 eurot kilomeetri kohta); hooldajatoetus puudega lapse hooldajale – 70 eurot lapse kohta kuus; hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale – 70 eurot hooldatava kohta kuus; matusetoetus – 240 eurot lahkunu kohta; lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas; koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus – kuni 70 eurot lapse kohta kuus; ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis; laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot lapse kohta aastas; muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus – kuni 400 eurot aastas; koolieelse eralasteasutuse ja koolieelse eralapsehoiuteenuse toetuse piirmäär – kuni 400 eurot ühe lapse kohta kuus.

Linnavolikogu esimeheks valiti novembris Tanel Mõistus (Eesti Reformierakond) ja aseesimeheks Jaan Murdla (Valimisliit Sõbralik Keila). Mõistus oli aastatel 2006–2012 Keila linnapea ja on 2013. aastast linnavolikogu esimees.

Keila linnapeana jätkab Enno Fels (Eesti Reformierakond). Tema on linnavalitsuses 2004. aastast, sellest linnapea 2012. aastast.