Home Eesti elu Rakveret külastanud Uusikaupunki delegatsioon rääkis elust Soome väikelinnas
Rakveret külastanud Uusikaupunki delegatsioon rääkis elust Soome väikelinnas

Rakveret külastanud Uusikaupunki delegatsioon rääkis elust Soome väikelinnas

Uusikaupunki delegatsioon käis tutvumas Rakvere tulevikuplaanidega.

Uusikaupunki linnavolikogu esimehe Jaana Vasama sõnul valiti Rakvere põhjusel, et linnad on ühesuurused (Uusikupunkis elab 300 inimest rohkem) ja igat pidi võrreldavad. „Meie uus strateegia “Uusikaupunki 2030″ sai valmis 1,5 aastat tagasi, aga tundub, et oleme hetkel peatunud ja ootame, kuigi peaksime sõitma edasi vähemalt järgmisesse peatusesse. Meil on väga sarnased rõõmud ja mured,” nentis Vasama.

Uusikaupunki ja Rakvere sarnasustest rääkides toob Vasama lisaks linnade suurusele välja tööjõudefitsiidi: „Ka Uusikaupunki ettevõtjatel on töötajatest puudu. Samuti vajavad mõlemad juurde rohkem elanikke, sh maksumaksjaid. Kui Rakverest kolivad noored tõmbekeskusesse Tallinna, siis Uusikaupunkist siirdutakse Turusse. Mõlemad seisavad silmitsi küsimusega, kuidas muuta piirkonda atraktiivsemaks, et noored tagasi koliks,” rääkis Vasama. Mõlemal linnal on lähiaastatel ees suured investeerimisprojektid ja sarnased eesmärgid, mille poole püüelda.

Uusikaupunki ellujäämiseküsimus on kasvatada iseäranis 20-45-aastaste elanike arvu. „Kui meile ei lisandu uusi inimesi, peatub ka areng. Töökohti on, aga mitte töö tegijaid. Samuti on väljakutseteks hoida linnas vajalikud teenused piisaval tasandil (arstid ja haiglad, lasteaiad ja koolid, vabaajateenused jne), korrastada raudteeühendus, parendada elukeskkonda ja muuta linn ühtviisi atraktiivseks nii elanike kui ka investeerijate jaoks, elavdada peatänavat, omada julgust viia ellu suured plaanid ja jätkata arendamist,” loetles Vasama.

Rakveres kuuldust-nähtust viivad külalised koju julguse viia ellu mitu suurt plaani samal ajal ja tahtmise arendada asju, mis Uusikaupunkis küll juba on, aga teha neid pisut teistmoodi kui teised.

Jaana Vasama tõdes, et neil on palju arenemisruumi spordialade loomisel. Ehkki Uusikaupunkis on keskmiselt parem ja väga hea olukord võrreldes teiste Soome linnadega, on neil Rakveres nähtuga mitu sammu minna. „Samuti on vaja luua paar suurt üritust, mis tooks linna korraga mitu tuhat inimest. Sama oluline on linna toetus uutele projektidele,” võtab Vasama visiidi kokku.

Uusikaupunki linnapea Atso Vainio rõhutas, et külaskäik oli väga huvitav ja kasulik just sellepärast, et mõlemad linnad on nii sarnases olukorras. „Saime väga palju julgust minna edasi meie strateegiaga, mis oli ka meie eesmärk Rakverre tulles,” ütles ta.

Rakvere linnapea Marko Torm peab taolist kogemuste vahetamist ja suhtlust teiste omavalitsustega oluliseks: „Teiste edulugudest ja õppetundidest õppides kujuneb laiem maailmapilt ja tunnetus, kuidas üht või teist ideed oma piirkonda üle tuua või uuendusi käivitada. Rakvere-suguse ambitsioonika linna üks suuri ohte on kapseldumine, tegelemine ainult lauale tulevate probleemidega. Aega tuleb võtta lisaks, et terviklikult ja süsteemselt, valdkondade kaupa linna arendada. Selle kõige jaoks ongi vaja ulatuslikult nii riiklikke, maakondlikke kui ka väliskontakte ja võrgustikku.”