Home Poliitika Riigikaitsekomisjon tegi valitsusele ettepaneku keskmaa õhutõrje võime loomiseks
Riigikaitsekomisjon tegi valitsusele ettepaneku keskmaa õhutõrje võime loomiseks

Riigikaitsekomisjon tegi valitsusele ettepaneku keskmaa õhutõrje võime loomiseks

Riigikaitsekomisjon tegi konsensuslikult valitsusele ettepaneku luua Eesti kaitseks keskmaa õhutõrje võime aastaks 2025 ja kaaluda selleks vajaduse korral ka riigikaitselaenu võtmist.

Komisjon märkis valitsusele saadetud kirjas, et tunnustab valitsuse jõupingutusi kaitsekulutuste suurendamisel. Need tõusevad järgmisel aastal 749,6 miljoni euroni ja moodustavad 2,31 protsenti SKT-st.

Samas väljendasid riigikaitsekomisjoni liikmed seisukohta, et kujunenud julgeolekuolukorras on vältimatu kaitsekulude edasine kasvatamine nii absoluutmahus kui ka protsendina sisemajanduse kogutoodangust. 2020. aasta 16. septembril leidis riigikaitsekomisjon oma avalduses, et vajadusel tuleb kaitsevõime edasiarendamiseks teha struktuurseid muutusi ja olemasolevaid võimelünki vähendada ka laenu abil.

Komisjon on seisukohal, et keskmaa õhutõrje võimet ei ole mõistlik luua olemasolevate võimete piiramise või kärpimise arvel. Seetõttu teeb riigikaitsekomisjon valitsusele ettepaneku planeerida keskmaa õhutõrje võime loomine riigikaitse arengukavas 2022-2031. Komisjoni ettepanek on täiendada arengukava riigi eelarvestrateegia 2023-2026 protsessi raames, kui planeeritavat kaitsekulutuste protsenti SKT-st võrreldes praegu kehtiva eelarvestrateegiaga 2022-2025 on olulisel määral suurendatud. Seejuures tuleb kaitsekulu uus tase otsustada arengukava lõpuni (2031. aastani).

Riigikaitsekomisjon arutas seoses järjekindlalt halveneva julgeolekuolukorraga keskmaa õhutõrje võime loomise vajalikkust oma 12. oktoobri, 9. novembri ja 22. novembri istungitel.