RIIGIKOGU KOMISJONIDE TÖÖ I Kaja Kallas: arvestades eriolukorda, on oluline, et komisjonide töö ei katke ja saab jätkuda kaugtöö vormis

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas täna komisjonide istungite eriolukorras kaugtööna korraldamist ja asus üksmeelselt seisukohale, et Riigikogu kodu- ja töökorra seadus võimaldab komisjonidel teha kaugtööd. „Jõudsime konsensusele, et kehtivat seadust saab tõlgendada selliselt, et kaugtöö läbiviimine on võimalik, kui on tagatud kõik istungist osavõtu olulised tingimused nagu sõnavõtud, küsimused ja hääletamine,“ ütles komisjoni esimees Paul Puustusmaa. „Arvestades eriolukorda, … Jätka RIIGIKOGU KOMISJONIDE TÖÖ I Kaja Kallas: arvestades eriolukorda, on oluline, et komisjonide töö ei katke ja saab jätkuda kaugtöö vormis lugemist