Home Poliitika Riigipea kuulutas välja kolm seadust
Riigipea kuulutas välja kolm seadust

Riigipea kuulutas välja kolm seadust

President Alar Karis kuulutas välja seadused, mis puudutavad hoiuraamatukogu tegevust, tervishoiukorralduse registri loomist ning mehitamata õhusõidukeid.

Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seadusega lõpeb eraldiseisva riigiasutusena Eesti Hoiuraamatukogu tegevus ja selle ülesanded lähevad üle Eesti Rahvusraamatukogule. Rahvusraamatukogu uude renoveeritud hoonesse on ka kavandatud ka pimedate raamatukogule vajalikud ruumid ja parem ligipääsetavus.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega ühildatakse senised killustunud andmekogud, et tagada kolme registri – tervishoiutöötajate riikliku registri, proviisorite ja farmatseutide registri ning tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri –  andmete ühtne haldamine uues tervishoiukorralduse infosüsteemis. Lisaks näeb seadus ette tervishoiutöötajate digitaalse registreerimise võimaluse. Muudatus tehti ka tulumaksuseaduses. Edaspidi ei ole tööandja poolt logopeedi teenuse eest tasumine enam erisoodustus.

Lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega korrastatakse riikliku lennunduse nõudeid, luuakse alus mehitamata õhusõidukite lendamise piiramiseks ning korrastatakse riigikaitselisel eesmärgil õhuruumi kasutamisega seonduvaid nõudeid.