Avaleht Keskkond Riik andis ülevaate Purtse jõe puhastustöödest
Riik andis ülevaate Purtse jõe puhastustöödest

Riik andis ülevaate Purtse jõe puhastustöödest

Ida-Virumaal on käimas Purtse jõe valgala puhastamise projekt, mille käigus kogutakse kokku Kohtla-Järve ja Kiviõli põlevkivitehaste jääkreostust. Keskkonnaministeerium andis tänasel Purfesti keskkonnaseminaril ülevaate tehtud töödest.

“Purtse jõe puhastamise projekt on Ida-Virumaal kahtlemata märgilise tähendusega. Meil on heameel tänavusel Purfestil anda kinnitus selle kohta, et jõe puhastamise projekt kulgeb plaanipäraselt. Tänaste plaanide kohaselt saavad 2022. aasta lõpuks jõe enimreostunud lõigud muudetud keskkonnale ohutuks,” rääkis ministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo.

Kohtla jõele on rajatud 3,4-kilomeetrine uus jõesäng. “Oleme kevadel alustatud jõesängi kaevetöödega edukalt lõpule jõudnud. Tänaseks oleme uude jõesängi rajanud ka lookekohad ja tehiskärestikud, mis loovad kaladele soodsa elukeskkonna ja kudemistingimused ning annavad alale looduslähedase ilme,” rääkis Jaaksoo.

Projekti järgmine etapp hõlmab Vahtsepa peakraavi puhastamist. “Oleme Vahtsepas rajanud ajutise möödavoolukraavi ja juhtinud vee jõesängist puhastustööde ajaks ümber kraavi. Reostunud pinnas on Vahtsepa kraavist põhiosas ehk 2,3 kilomeetri ulatuses välja kaevatud ja kuivab enne eeltöötlusplatsile viimist,” kirjeldas Jaaksoo.

Kohtla jõel on kilomeetrisel lõigul reostunud pinnas välja kaevatud ja käivad ettevalmistused järgmiste lõikude puhastamiseks. Tehakse raadamistöid, rajatakse juurdepääsuteid ja kaevatakse möödavoolukraavi. Projekteeritakse ka järgmiseid Kohtla jõe lõike ja reostunud pinnase eeltöötlusplatse.

14 hektari suuruse Kohtla-Järve poolkoksimäest väljanõrgunud fenoolidega reostunud ala puhastamiseks on rajatud kraavidesüsteem. “Kraavidega juhitakse puhas vesi fenoolisoost mööda Varbe peakraavi ja edasi Kohtla jõkke,” kirjeldas Jaaksoo projekti olulisemaid edusamme. “Järgmisel aastal rajame pumpla ja survetorustiku, mille abil pumbatakse reostunud vesi fenoolisoost poolkoksiprügila nõrgveekraavi ja sealt puhastusseadmetesse.”

Projekteerimis-ehitustöid viib läbi Pinnasepuhastus. Esimese etapi tööde maksumus on 21 miljonit eurot.