Avaleht Keskkond RMK looduskaitsekonverents ootab ettekandeid
RMK looduskaitsekonverents ootab ettekandeid

RMK looduskaitsekonverents ootab ettekandeid

Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitseosakond korraldab novembris elupaikade ja populatsioonide taastamise teemal konverentsi, kuhu on oodatud suulised ettekanded ja postrid.

Eestis on toimumas laiaulatuslikud tööd ökosüsteemide seisundi parendamiseks. Taastatud on tuhandetel hektaritel soo- ja niiduelupaiku ja suurendatud siirdekalade võimalike kudealade pindala. Edukalt on parendatud näiteks mitmete kahepaiksete ja kalaliikide populatsioonide seisundit. Ulatuslike töödega on kaasnenud sageli tulised arutelud maaomanike, teadlaste ja kohaliku omavalitsuse ametnike ja poliitikutega.

Taastamistöödega seotud probleemide, tööde tulemuslikkuse ja konfliktide aruteluks teadlaste, otsustajate ning praktikute vahel korraldab RMK looduskaitsekonverentsi.

Konverents käsitleb taastamistegevusi ja ohustatud liikide populatsioonide seisundi parandamist siseveekogude (jõed ja järved), poollooduslike koosluste, metsade ja soodega seotud elupaikades.

Konverentsile on oodatud juhtumipõhised käsitlused järgmistel teemadel:

· elupaikade ja populatsioonide taastamise strateegiline kavandamine;

· taastamistööde edukus erinevates aja- ja ruumiskaalades;

· taastamistöödega seotud huvide ja väärtuste vahelised konfliktid ning nende lahendamine;

· taastamistööde praktiline korraldamine, teostamine ja maksumus;

· taastamistööde tulemuslikkuse seire;

· taastamisega seotud keskkonnaeetika küsimused.

Ettekannete ja postrite esialgsete pealkirjade ja lühikirjelduse esitamise tähtaeg on 12. august.

Konverents toimub 4.-5. novembrini Strand SPA & konverentsihotellis Pärnus. Registreerimine konverentsile avatakse septembris.

Konverentsi keeled on eesti ja inglise keel tõlketa.