Avaleht Keskkond RMK panustab uude metsapõlve 18 miljonit eurot
RMK panustab uude metsapõlve 18 miljonit eurot

RMK panustab uude metsapõlve 18 miljonit eurot

Riigimetsa Majandamise Keskus paneb sügisese metsaistutusega kasvama miljon kuuske ja teeb noore metsa hooldust 42 500 hektaril.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul suurenes seoses eelmise suve põuakahjustustega sel kevadel metsauuenduse täiendamise vajadus. „Meie eesmärgiks on uuendada kõik raiesmikud sobivaima puuliigiga ka siis, kui see nõuab meilt lisapingutust kahjustuste likvideerimisel. Kokku istutame käesoleval aastal 22 miljonit taime, mis on kavandatust ligi 1 miljon rohkem. Hea tööde planeerimine ja taimede parem väljatulek taimlast võimaldas ka metsastada pea 300 hektarit alasid, kus varem pole metsa kasvanud ehk väheväärtuslikud rohumaad ja põõsastikud,“ rääkis Väät.

RMK on sügisel kuuski istutanud viimasel kaheksal aastal ja tulemused on olnud head. Sügisesed tingimused kuuskede istutamiseks on soodsad, sest on piisavalt niiskust ja pole nii kuuma päikest, samuti on taimede transport ja hoidmine väiksema riskiga. Ühtlasi aitab see hajutada töökoormust kevadisel metsauuendamise perioodil.

Ka käesoleval aastal töötab riigimetsas uudne istutusmasin, mille käigus tehakse ühe võttega ära nii maapinna ettevalmistus kui ka istutamine. Esmalt tehakse ekskavaatorinoole külge kinnitatud spetsiaalkopaga istutamiseks sobilik mätas. Sama töövõttega paigaldatakse istutuspeaga mättale taim. Istutusmasin on alates juunikuust pannud maha juba ligi 200 000 taime kokku 100 hektaril. Masin annab võimaluse uuendada alasid, kus inimesel oleks väga keeruline töötada.

Väädi sõnul on istutatud taimede arv oluline näitaja, kuid palju tähtsam on nende alade hooldamine ja taimede kasvatamine noorendikuks. „Männiga uuendatud alasid hooldatakse esimestel aastatel isegi kaks korda. 2019. aastal teeme metsauuenduse hooldamist ehk aitame väiksed taimed rohust välja kokku 24 000 hektaril ja parandame valgustusraiega noorte puude kasvutingimusi 18 500 hektaril,“ rääkis Väät.

Sügis on metsakasvatajate jaoks ka aeg, kus tehakse juba planeeringuid ja ettevalmistusi järgmise aasta istutustöödeks. Teisel poolaastal tehakse maapinna ettevalmistustöid istutuseks 8900 hektaril. Ligi 1800 hektarit lehtpuudele sobilikke kasvukohti jäetakse looduslikule uuenemisele, kuid ka nende alade ülevaatus ja hooldamine on vajalikud, et tagada uue metsapõlve kasvamine.

Enamiku metsakasvatustöid teevad riigimetsas RMK lepingupartnerid. Selleks tarbeks saab hooajalist või aastaringset tööd ligi 2000 inimest. Metsakasvatuslike tööde planeerimisega ja tööde korraldamisega tegeleb RMK metsakasvatustalituses 31 metsakasvatajat. Lisaks teeb igapäevaselt metsakasvatuslikke töid 135 talituse enda raietöölist.

Metsakasvatuse tulemuslikkust näitab see, kas soovitud aja jooksul on raiesmik uuenenud. Seda hinnatakse aasta lõpus. „Peamine on tagada, et ala uueneb valitud eesmärgipuuliigiga. Hiljemalt viis aastat peale lageraiet peab raiesmikul hektari kohta kasvama vähemalt 50 sentimeetri kõrguseid kuuski üle 1000 ja mände 1500 või 1 meetri kõrguseid lehtpuid üle 1500. Selle alusel saame öelda, et raiesmik on uuenenud, istutatud taimed hooldatud ja väljakasvatatud ja tegemist on noore metsaga. Käesoleval aastal on meie uuenenuks arvestamise eesmärgiks saavutada vähemalt 9000 hektarit,“ selgitas Väät.

RMK jätkab teist aastat järjest ka suuremahuliste ulukitõrjetöödega, mille käigus pritsitakse noori mände veel ja lambarasval põhineva loodusliku vahendiga, mis peletab loomi taime söömast. Pritsimistöid on planeeritud teha ligi 2500 hektaril. Selleks, et hoida eemal noori puid ohustavaid männikärsakaid, pandi tänavu kasvama rekordilised 4,5 miljonit loodusliku biovaha ja liimiga kaitstud taime. Need abinõud võimaldavad istutada ühele hektarile 3500 männitaime asemel 3200 ja 2000 kuusetaime asemel 1800.