Avaleht Keskkond ROHEPESU I Tartu valis välja parimad rohelahendused
ROHEPESU I Tartu valis välja parimad rohelahendused

ROHEPESU I Tartu valis välja parimad rohelahendused

Tartu linna rohelahenduste konkursile pakuti 16 ideed, mille hulgast valis žürii välja kolm, mis kõige paremini toetavad Tartu kliimaeesmärke.

Madis Vasseri idee “Rohepesu” raames ehitatakse kuue meetri kõrgune puidust tuulik, mille labade pöörlemisel tekkinud mehhaanilise energia abil pumbatakse Emajõest vett üles tuuliku tornis olevasse tünni. Tünnis olevat vett saab seejärel kasutada erinevate argiste tegevuste jaoks, nt jalgratta pesemiseks vmt. Installatsioon on varustatud selgitavate infostendidega, kus näitlikustatakse, mis on kogu ehitise tegelik jalajälg ja kui palju suurem oleks see juhul, kui tuulik oleks metallist ja toodaks elektrit, et saavutada sama lõpptulemus.

MTÜ Spordihullud korraldab Autovabaduse puiestee jooksul kaks korda nädalas üritust nimega “Ohutu rattasõidu ABC” (kokku kaheksa korda), et parandada rattasõitjate oskusi ja teadmisi ohutust rattasõidust ning muuta rattaga liiklemist ohutumaks kõikidele liiklejatele. Iga kord sõidetakse Tartu linnas erinevat marsruuti mööda, käiakse läbi ohtlikumad kohad, korratakse üle liiklusreeglid ja kontrollitakse rataste töökorras olekut.

MTÜ Paranduskelder avab Autovabaduse puiestee ajal kolmel korral nädalas Tartu kesklinnas paranduspunkti, kus linlastel on võimalik tasuta igapäevaseid esemeid parandada. Kohal on olemas kõik vajalikud tööriistad, materjalid ja vahendid, samuti parandusmeistrid, kes parandustöödega aitavad. Idee eesmärk on ringmajanduse populariseerimine, sh inimeste teadlikkuse tõstmine ja oskuste parandamine.

Linnavalitsuse kliimaspetsialisti Kaspar Alevi sõnul võib konkursi tulemustega igati rahule jääda: “Võiduideed katavad kolm väga olulist teemat Tartu kliimakavast: taastuvenergia, jäätmete vähendamine ja rattaliiklus.“

Idee hindamisel võttis žürii arvesse seost Tartu kliimakava eesmärkidega, osasaajate hulka ja idee kättesaadavust, teostatavust, maksumust ning installatsiooni puhul ka selle kunstilist väärtust. Žürii koosseisus olid Tartu linnaarhitekt ja ruumiloome osakonna juhataja Tõnis Arjus, ruumiloome osakonna maastikuarhitekt Anna-Liisa Unt, Tartu Regiooni Energiaagentuuri direktor Martin Kikas, Tartu Kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann ja Tiigi Seltsimaja projektijuht Ragnar Kekkonen. Tartu linna poolt on ideede elluviimiseks kokku 8000 eurot, samuti pakub linn tuge rohelahenduste elluviimisel.