Avaleht Eesti elu Saaremaa toetab 82 huviprojekti 130 000 euroga
Saaremaa toetab 82 huviprojekti 130 000 euroga

Saaremaa toetab 82 huviprojekti 130 000 euroga

Saaremaa vallavalitsus kinnitas huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse 2019. aasta I taotlusvooru tulemused.

Vallavalitsusele esitati 94 projekti 51 taotlejalt kogusummas 279 202 eurot. Raha taotleti 149 000 eurot rohkem, kui hindamiskomisjonil esimeses voorus võimalik jagada oli. Toetati 82 projekti kogusummas 129 769 eurot.

Taotluste rahuldamisel seati prioriteedid lähtuvalt: tegevused, mis loovad osalemisvõimalusi eelkõige maapiirkondades, kaasavad põhikooliealisi õpilasi, toetavad erivajadustega laste ja noorte osalemist, seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust. Oluline oli, et tegevused oleksid võimalikult soodsad noortele. Lisaks toetati vahendite soetamist.

Teiste seas sai toetust Pöide Pasunakoor (pildil) pillide soetamiseks.

Hetkel on käimas II voor, mille tähtaeg on 29. mai.