Home Keskkond SÄÄSTAME KESKKONDA I Vii oma vana elektroonikaromu kogumiskohta!
SÄÄSTAME KESKKONDA I Vii oma vana elektroonikaromu kogumiskohta!

SÄÄSTAME KESKKONDA I Vii oma vana elektroonikaromu kogumiskohta!

14. oktoobril tähistati neljandat korda rahvusvahelist e-jäätmete päeva, mille eesmärk on pöörata tähelepanu elektroonikajäätmete vähendamisele ja taaskasutusele.

Maailmas tekib igal aastal e-jäätmeid enam kui 50 miljonit tonni. Arvatakse, et 2030. aastaks kerkib see suisa 74 miljoni tonnini. Suure osa sellest moodustab tarbeelektroonika – arvutid, ekraanid, nutitelefonid, tahvelarvutid, juhtmed ja televiisorid.

Eestis koguti 2019. aastal koguti kokku ca. 11 030 tonni elektroonikajäätmeid. “Oleme Euroopas ühed tublimad elektroonikajäätmete kogujad ja taaskasutajad. Ent kahjuks jõuab meilgi jätkuvalt liiga palju elektroonikat olmejäätmete hulka,” ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Tänavu valmis põhjalik uuring elektroonikaromude kogumise kohta, kust selgus, et Euroopas visatakse olmejäätmete hulka 1,4 kg e-jäätmeid inimese kohta. Prügikasti lähevad näiteks kõrvaklapid, katkised laadijad, föönid, veekeetjad, lambid jms. Olmejäätmetesse visatuna jõuavad aga e-jäätmed põletusahju või prügimäele.

Lisaks selgus uuringust, et keskmisel eurooplasel on kodus 3–5 kg jagu elektroonikat, mida enam ei kasutata, kuid mis on igaks juhuks varudesse talletatud. Kuna elektroonika vananeb kiiresti ja enamasti varud kasutusele uuesti enam ei jõuagi, võiks seisma jäänud seadmed suunata kohe korduskasutusse.

“Vanades seadmetes leidub palju sellist väärtuslikku materjali, mida saab uuesti kasutada tootes. Samuti on neis lisaks palju ohtlikke aineid, mis ei tohiks kindlasti prügimäele jõuda,” selgitas minister.

Selleks, et vähendada elektroonikajäätmete teket soovitab ministeerium järgida järgmiseid põhimõtteid:

  • Vali seadmeid, mida on võimalik remontida, pikendades nii nende eluiga.
  • Eelista seadmeid, mille igapäevane hooldus on võimalik ja parandamine kasutajale jõukohane ilma erioskuste ja -töövahenditeta.
  • Eelista seadmeid, mille lisavarustus (sh laadijad, varuosad, tarkvara) ühildub kodus olevate toodetega.
  • Võimalusel rendi seadmeid, et vähendada elektroonikaseadmete kogumist/kuhjumist ning suurendada seadmete korduskasutamist.

Vii sinagi oma vana elektroonikaromu kogumiskohta. Sellega aitad kaasa taaskasutamisele ja säästad keskkonda! Tarbija saab tasuta e-jäätmeid üle anda suurematesse elektroonikapoodidesse (müügipind üle 400 m²) ja jäätmejaamadesse ning turustajale 1:1 põhimõttel. Vaata lähemalt Kuhuviia.ee!

Kasutuskõlblik elektroonikaseade suuna korduskasutusse.  Eestis on oma ringmajandusettevõte Foxway OÜ, kes teeb koostööd tootjatega ning kogub kokku kasutatud väikeelektroonikat ning suunab need pärast hooldust ja kontrolli järelturule.