Home Tunnustus Selgusid Karl Ernst von Baeri ja teaduste akadeemia medalite laureaadid
Selgusid Karl Ernst von Baeri ja teaduste akadeemia medalite laureaadid

Selgusid Karl Ernst von Baeri ja teaduste akadeemia medalite laureaadid

Eesti teaduste akadeemia tänasel üldkogul kuulutati välja Karl Ernst von Baeri nimelise medali laureaat elu- ja maateaduste alal. Medali pälvis Tartu ülikooli taimeökoloogia professor, akadeemik Martin Zobel tähelepanuväärsete teadussaavutuste eest bioloogilise mitmekesisuse ja liigirikkuse selgitamisel ühitatult eduka organisatsioonilise tegevusega.

Samuti kuulutati välja neli Eesti teaduste akadeemia medali laureaati, kellest igaüks on jätnud olulise jälje meie teadusmaastikule või ühiskonda: Tartu ülikooli raamatukogu direktor Krista AruMart-Olav Niklus, Tallinna tehnikaülikooli täisprofessorit tenuuris Malle Krunks ning teadusajakirjanik ja korralduslik juht Eesti Rahvusringhäälingu portaalis Novaator Jaan-Juhan Oidermaa.

Krista Aru pälvis medali pikaajalise tõhusa koostöö eest teaduste akadeemiaga, uuelaadse haridust toetava raamatukoguvõrgu arendamise eest ja akadeemikute arhiivide töötlemise eest Tartu ülikooli raamatukogus.

Mart-Olav Niklus pälvis medali Charles Robert Darwini epohhiloovate teoste “Liikide tekkimine” (2012) ja „Inimese põlvnemine ja suguline valik“ (2015) tõlkimise eest eesti keelde. Samal ajal on ta andnud märkimist vääriva panuse eestikeelse teadusliku sõnavara arendamisse.

Malle Krunks sai tunnustuse ulatuslike pingutuste eest naisteadlaste nähtavale toomisel, noorte kolleegide innustamise ning kauaaegse panustamise eest L’Oreal-UNESCO stipendiumite hindamiskomisjoni töösse.

Jaan-Juhan Oidermaa. Foto: Hendrik Osula

Jaan-Juhan Oidermaad tunnustati panuse eest Eesti Rahvusringhäälingu portaali Novaator arendamisse ning teaduste akadeemia kolme minuti loengute korraldamisse. Ta on portaali ja selle taga oleva töörühma üles ehitanud professionaalseks teaduse kajastamise keskkonnaks, mis on võrreldaval tasemel maailma tipp-populaarteadusajakirjadega. Akadeemia kolme minuti loengute ettevõtmisse tõi ta mõne aasta eest juurde olulise dimensiooni, õpetades konkursi osalejaid kirjutama arvamusartiklit.