Avaleht Haridus Selle õppeaasta koolirahu vald on Toila vald
Selle õppeaasta koolirahu vald on Toila vald

Selle õppeaasta koolirahu vald on Toila vald

Lastekaitse Liit koos partneritega valis viie kandidaadi seast välja uue, tuleva õppeaasta koolirahu valla, milleks sai Toila. Tänavu kuulutatakse üleriigiline koolirahu välja juba kahekümne viiendat korda, esmakordselt kannab tiitlit terve vald!

1. septembril kuulutati välja koolirahu

Veebruari alguses kutsus Lastekaitse Liit kohalikke omavalitsusi kandideerima aasta Koolirahu linna või valla tiitlile, et juba 1. septembril 2023 kuulutada üheskoos välja üle-eestiline koolirahu. 14. märtsiks oli kandideerimisavaldust täitnud viis omavalitsust.

Žürii, kuhu kuulusid koolirahu partnerite esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist, Eesti Õpilasesinduste Liidust, Noorteühingust TORE, Integratsiooni Sihtasutusest, SA Kiusamisvaba Koolist, Vaikuseminutitest, Lastekaitse Liidu programmist “Kiusamisest Vabaks!” ning Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud, oli väga raske valiku ees, sest kõik omavalitsused, on väärt kanda Koolirahu linna või valla tiitlit.

Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala sõnul on sõna “rahu” tänasel päeval tähenduslikum ja olulisem, kui veel aasta tagasi. “Me tahame elada rahu ajal ja rahus nii globaalses mõõtmes kui iga inimese isikliku elu mõttes. Meie rahu algab meist endist, meie lähedastest, sõpradest, koolikaaslastest, kaasteelistest,” ütles ta.

Seetõttu oodati Koolirahu väljakuulutamise kohaks ja partneriks 1. septembril 2023 kohalikku omavalitsust, kes teadlikult panustab sellesse, et laste kooliaasta on turvaline, toetatud ja sõbralike suhtega, et probleemide korral otsitakse ja leitakse koos lahendusi, et koolirahu oleks aastaringselt tagatud.

 Auhinna andis üle koolirahu maskott Siil

Rõõmuteate 2023/2024 õppeaasta Koolirahu valla tiitlist andis Toila vallale edasi koolirahu maskott Siil, kes helistas abivallavanemale Maarika Tarumile. Koolirahu Siilil oli hea meel kuulda, et noored Toila noored on juba väga oodanud rõõmusõnumit ja soovivad eesootavat Koolirahu-aastat planeerima hakata.

Toila vallavanem Eve East sõnul kannab Toila vald rõõmu, uhkuse ja vastutustundega koolirahu sõnumit ja neile usaldatud tiitlit uuel õppeaastal. Vallavanem ja Toila valla noortekogu soovivad, et iga laps nende vallas tunneb end turvaliselt ja nende koolikeskkond on sõbralik ning toetav nii õpilastele, õpetajatele, vanematele kui ka kogukonnale. “Oleme eesmärgiks seadnud luua looduskaunites kohtades maksimaalselt kaasaegse hariduse väärtusi kujundavad ning kogukonda kaasavad hariduskeskused jagab oma plaane Toila vallavanem ning lisab, et Iga laps ja noor on väärtus ja särav pärl meie keskel!”

  • Koolirahu partnerid tänavad kõiki omavalitsusi, kes kandideerisid 2023/2024 õppeaasta Koolirahu linna tiitlile ning tunnustavad nende pingutusi, et iga nende linna või valla koolipere liige tunneks end koolikogukonnas olulisena ja turvaliselt.
  • Üle-eestilist koolirahu kuulutatakse välja juba alates 1999. aastast, eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Et ühtegi päeva ei eksiks kiusu ja vägivalda, vaid kooliseinte vahel valitseksid sallimine, üksteisest hoolimine, austus ja toetav meeleolu.
  • Varasemalt on koolirahu kuulutatud välja järgnevates Eestimaa paikades: Tallinnas, Tartus, Põltsamaal, Viljandis, Valgas, Narvas, Pärnus, Põlvas, Rakveres, Elvas, Jõgeval, Sillamäel, Kuressaares, Türil, Hiiumaal, Võrus, Keilas ning 2022/2023 aastal Paides.