Avaleht Eesti elu Sisekaitseakadeemia projekt keskendub praktikaprotsessi tulemuslikkusele
Sisekaitseakadeemia projekt keskendub praktikaprotsessi tulemuslikkusele

Sisekaitseakadeemia projekt keskendub praktikaprotsessi tulemuslikkusele

Sisekaitseakadeemia ja Euroopa Sotsiaalfondi koostööprojekt „Sisejulgeoleku erialade praktikad parimatelt praktikutelt’’ keskendub praktikaprotsessi tulemuslikkusele.

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetusel on Sisekaitseakadeemial koos tööandjatega võimalus ellu viia praktikasüsteemi arendamist toetav koostööprojekt „Sisejulgeoleku erialade praktikad parimatelt praktikutelt’’ ehk SVEPPP ajavahemikul 04.02.2019 – 30.11.2020. Projekt keskendub praktikate osapoolte sisulisele koostööle, parimate praktikate jagamisele ning fookuses on praktikaprotsessi tulemuslikkus.

Neljapäeval, 29. oktoobril toimus projekti lõpuseminar Tallinnas, PROTO Avastustehases.

Seminaril osalesid Sisekaitseakadeemia praktikate ettevalmistamise, läbiviimisega ja tagasisidestamisega seotud osapooled: kooli ja ametite esindajad, koolipoolsed praktikate kuraatorid, õppejõud, lõpukursuste kadetid ja praktikandid, tööandjatepoolsed praktikate koordinaatorid, praktikajuhendajad ning partnerkõrgkoolide ja -asutuste esindajad.

Päeva esimeses osas said seminaril osalejad ülevaate siseturvalisuse ja õiguse OSKA uuringust, mille viisid läbi Sihtasutus Kutsekoda OSKA programmi koordinaator Terje Kaelep ja OSKA programmi analüütik Anneli Leemet. Osalejad said ülevaate ka Instar uuringu „Noorte ootused tööandjatele” tulemustest, mida esitles Instar EBC OÜ tegevjuht Kersti Vannas. Eesti Tööandjate Keskliidu konkursist „Praktik cum Laude“ rääkis Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson ning 2019/2020. õppeaasta praktikate tagasisidest Sisekaitseakadeemia õppeosakonna juhataja Tiina Karu.

Päeva teises pooles keskenduti ESF projekti SVEPPP tulemustele, seal hulgas praktikate veebikeskkonna arenduste tutvustamisele. Tööandjatel ja kooli esindajatel ning õppuritel ja praktikantidel oli võimalus anda tagasisidet SVEPPP projekti tegevustele.

Seminari lõpuks sõnastatj kokkulepped edasiseks sisuliseks koostööks Sisekaitseakadeemia praktikasüsteemi arendamisel (kool, tööandjad, praktikate juhendajad ja praktikandid), uue projektitaotluse koostamiseks ning koostöövõrgustiku laiendamiseks, seal hulgas ka teiste kõrgkoolidega.

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link tunnustab praktikantide juhendajate tööd. ’’Juhendajate töö on raske – see nõuab palju tähelepanu ning kannatlikku meelt. Üheskoos Teiega loome õpikeskkonna mis on kasulik, kogemustele tuginev ja läbi selle muudame tükikese kodumaast taas paremaks,’’ sõnas Link.