Avaleht Eesti elu Sotsiaalminister külastas Hiiumaad
Sotsiaalminister külastas Hiiumaad

Sotsiaalminister külastas Hiiumaad

Hiiumaa valda külastas sotsiaalminister Tanel Kiik, keda võtsid vastu vallavanem Reili Rand, Hiiumaa sotsiaalkeskuse juht Riho Rahuoja, valla sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe ja sotsiaaltöö spetsialist Kairi Priit.

Rahuoja ja Rand tutvustasid ministrile vallas käimas sotsiaalvaldkonna projekte, nagu erihooldekodu ehitus, ja tulevikuvisioone, nagu Tohvri hooldekodu juurdeehitus. Samuti arutleti tervishoiu ja üldiselt sotsiaalvaldkonna kitsaskohtade üle.

Võõrustajad tänasid sotsiaalministeeriumit tehtud töö eest. Eriti rõhutati erivajadustega inimeste eluruumide kohandamise toetuse vajalikkust ja tänuväärsust.