Avaleht Märka Last SPORT ANNAB ENESEUSKU I Presidendi kultuurirahastu preemia pälvis Spin
SPORT ANNAB ENESEUSKU I Presidendi kultuurirahastu preemia pälvis Spin

SPORT ANNAB ENESEUSKU I Presidendi kultuurirahastu preemia pälvis Spin

Presidendi kultuurirahastu sotsiaaltööpreemia pälvis Eestis ainulaadse mudeliga spordipõhine arenguprogramm Spin.

„Spinn on mitmetähenduslik sõna, seostub palliga, ootamatu suunamuutusega, uue vaatenurga, uute võimalustega. Seda kõike te pakutegi. Noortele mõeldes, et ühiskonda ei kasvaks väikese inimese pettumustest uut ja suurt kurjust või lihtsalt hoolimatust,“ ütles president Kaljulaid preemiat üle andes.

Riigipea sõnul on programm tõestanud, et ei ole olemas pahasid lapsi, on vaid kurvad ja heitunud, kellele saab anda eneseusu ja elurõõmu viisil, mida me varem pole osanud – läbi mängu ja trennilusti, läbi positiivse kuuluvustunde pakkumise, sest noor peab kuuluma. „Ja selle taga peab olema lõpmatu usk iga inimhinge puhtusesse ja headusse. See tuleb lihtsalt üles leida. Aitäh teile selle supertöö eest!“

President Kaljulaid tänas oma kõnes ka preemia rahastajat Cleveroni ja selle juhti Arno Kütti ning kultuurirahastut. „Eesti riik ja ühiskond on viimastel aastatel kasvanud kiiresti hoolivamaks ja teil on kindlasti olnud oma roll selles, et oleme kõik koos suutnud heaoluriigi mõistet sisustada pisut sotsiaalsemal moel,“ rõhutas president.

„Paljudes majandusõpikutes kirjutatakse, et ettevõtte ainus eesmärk on omanikele raha teenida. Selline mõtteviis tuleks jätta eelmisesse sajandisse ja peame vaatama kaugemale – keskkond, rohepööre ja meie noored. Millise maailma me endast jätame? Me ei saa kõike seda ainult rahaks teha,“ lisas Cleveroni juht Arno Kütt laureaati õnnitledes.

Spin on Eestis ainulaadse mudeliga spordil põhinev ja teaduslikult tõendatult mõjus noorte arenguprogramm. Esimesed grupid alustasid 2015. aastal. Praegu tegutseb kokku 24 gruppi kuues maakonnas, mis on jõudnud ligi 1600 nooreni. Programmis arendatakse ja tugevdatakse selles osalevate noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi, luuakse noorte arengu toetamiseks toetav keskkond ja tuuakse läbi jalgpalli noortele koolijärgse tegevusena palju rõõmu.

Programmi kogemus on tõestanud, et mõjusad noori toetavad algatused sünnivad ja toimivad kõigi sektorite ja paljude osapoolte koostöös, ütles programmi juht Keit Fomotškin. „Mul on väga hea meel, et täna on siin tunnustust vastu võtmas nii Spini treenerid ja eluoskuste treenerid, kes vahetult noortega töötavad, kui ka need, kes on koostööpartneritena meisse uskunud, meid usaldanud ja meid toetanud. Teeme ja jätkame kõigis piirkondades tööd selle nimel, et Spini noortest saaksid avatud, aktiivsed ja hoolivad Eesti Vabariigi kodanikud,“ lisas Fomotškin.

Spini tegevust baasrahastavad siseministeerium, Euroopa Sotsiaalfond, Briti Nõukogu ja UEFA Lastefond. Kohalikul tasandil panustavad elluviimisse finantsiliselt kõik Spinni rakendavad kohalikud omavalitsused ja mitmed erasektori partnerid.

Presidendi kultuurirahastu sotsiaaltööpreemia on mõeldud inimesele või organisatsioonile, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsal positsioonil inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti. Selle suurus on 5000 eurot ja seda rahastab Cleveron. Preemia anti välja kolmandat korda – varasemad laureaadid on Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus ning MTÜ Peaasi.