Avaleht Eesti elu Startis abipolitseinike teemanädal
Startis abipolitseinike teemanädal

Startis abipolitseinike teemanädal

20. aprillil möödub 25 aastat päevast, mil võeti vastu esimene abipolitseinike seadus.

Politsei- ja piirivalveameti politseikapten Rainer Rahasepp meenutab, et 20. aprillil 1994. aastal vastu võetud seadusega loodi abipolitseiniku staatus ning pandi paika eeldused, õigused ja kohustused vabatahtlikult politseitöös osalemiseks. „Selle veerandsaja aasta jooksul on abipolitseinike institutsiooni idee jäänud küll samaks, kuid märgatavalt on suurenenud meie vabatahtlike tegutsemispädevus, vabadus ja õigused. Abipolitseinikest on tänaseks saanud politseitöö lahutamatu osa ning need mehed ja naised, kes oma vabast ajast Eestit paremaks muudavad, kuuluvad täieõiguslikult ja väljateenitult politseiperre,“ rõõmustab ta.

Möödunud aastatele tagasi vaadates tõdeb politseikapten, et kuigi enamik abipolitseinike kaasamistundidest moodustub patrulltegevuses osalemisest, siis üha enam näeb abipolitseinikke kaasa löömas koolitajatena, piirkondlikus politseitöös, arhiivitöös, teeninduskeskustes, logistilistes valdkondades, arestimajade tegevuses, piirivalvelistes ülesannetes ja paljudes teisteski tööliinides. „Vabatahtlike kaasamise suurim väljakutse on pakkuda inimesele just temale sobivaid osalemise võimalusi. Eelkõige tähendab see laiemat ülesannete valikut, tipptasemel koolitusi ja tugevat toetust nii organisatsiooni kui ka avalikkuse poolt,“ loetleb Rahasepp.

Politseikapten räägib, et ühes abipolitseiniku institutsiooni tugevnemisega on aastatega ühiskonnas kinnistunud mõtteviis, et kodukandi turvalisus on paljuski inimeste endi kätes. „Hajaasustusega piirkondades on paratamatu, et riigi abi jõuab kohale hiljem kui üleaedne. Seetõttu on rõõmustav näha, et paljudes kogukondades on juba selliseid inimesi, kes teavad turvalisusest rohkem ja oskavad ohuolukorras käituda,“ tõdeb Rahasepp.

Täna startiv abipolitseinike teemanädal tipneb 20. aprillil Jõhvis piduliku juubelikonverentsiga.

Täna on Eestis 1038 abipolitseinikku, kes panustasid möödunud aastal turvalisuse tagamisse kokku ligemale 100 000 töötundi.