Avaleht Haridus STIPENDIUM I Avati konkurss taotlejatele, kes alustavad magistriõppe tasemel logopeedia erialaõpinguid tunnustatud Venemaa ülikoolis
STIPENDIUM I Avati konkurss taotlejatele, kes alustavad magistriõppe tasemel logopeedia erialaõpinguid tunnustatud Venemaa ülikoolis

STIPENDIUM I Avati konkurss taotlejatele, kes alustavad magistriõppe tasemel logopeedia erialaõpinguid tunnustatud Venemaa ülikoolis

Konkurss on avatud taotlejatele, kes alustavad magistriõppe tasemel logopeedia erialaõpinguid tunnustatud Venemaa ülikoolis ja on valmis pärast lõpetamist asuma vähemalt kolmeks aastaks tööle magistrikraadi nõudval ametikohal Eesti haridusasutuses. Stipendiumi eesmärgiks on suurendada venekeelse ettevalmistusega logopeedide hulka Eesti haridusasutuses.

Stipendiumi võib taotleda Eesti kodanik või siin pikaajalise elaniku elamisloaga viibiv isik, kes on taotluse esitamise hetkel Venemaa ülikooli magistriõppe tasemeõppesse vastuvõetud või kellel on ülikooli kinnitus, et ta on vastuvõtuks vajalikud dokumendid esitanud. Stipendiumi saaja peab oskama eesti keelt määral, mis on nõutav Eesti haridusasutuses töötamiseks.

Välisülikoolis õppimiseks makstakse stipendiumi, vajadusel on sellele lisaks võimalik taotleda lapsetoetust, õppekulude ja ravikindlustuse hüvitist. Elamiskuludeks makstava stipendiumi suuruseks on 35,5 eurot päeva kohta (arvestuslikult 1080 eurot kuus). Sõidukuludeks makstava stipendiumi suurus sõltub õppeasutuse asukohast jäädes vahemikku 180-820 eurot.

Taotlusi saab esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna alates 7. juulist kuni 31. augustini 2020.aastal. Taotlused vaadatakse läbi jooksvalt. Hindamisprotseduur võtab aega kuni 30 päeva alates taotluse esitamise kuupäevast.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga