Avaleht Haridus Täispikk ülekanne! Haridusminister tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid
Täispikk ülekanne! Haridusminister tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid

Täispikk ülekanne! Haridusminister tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid

Tallinnas toimunud tseremoonial tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvinud Kaie Pranno on paistnud silma noortevaldkonda arendavate algatustega, näiteks viinud läbi maakonnaülese noortemaleva ja projekti „Nutikas Hiiumaa“ ning osalenud kohalike omavalitsuste koostöögruppide maakondliku innovatsioonikava hankes.

Aasta huvikoolina tunnustati Tartu lastekunstikooli, mis on üks vanemaid kunstihuvikoole Eestis.

Aasta noortekeskuseks valiti kaks keskust. Taheva Avatud Noortekeskus on tegutsenud 15 aastat ja on eeskujuks tugevas kogukonnaalases koostöös. Haabersti Vaba Aja Keskus on tegutsenud 17 aastat ning paistab silma mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimimisega, pakkudes koolidele paljusid erinevaid õpitubasid.

Aasta noorteühingu või -organisatsiooni kategoorias pälvis tunnustuse Tõrva Noorte Liit – Tõrva Raadio. Liit loodi neli aastat tagasi noortevolikogu initsiatiivil ja selle tegevusväljundiks on kogu maakonnas leviv raadio. Koos käiakse kahel korral aastas paari-kolmenädalaste perioodidena. Lisaks korraldatakse miniraadioringi, mis on suunatud 4.–6. klassi õpilastele. 2018. aastal läks eetrisse Tõrva Raadio 10. hooaeg.

Aasta osaluskogu ja õpilasesinduse kategoorias pälvis tunnustuse Viljandi noortevolikogu, mis on üks esimesi noortevolikogusid Eestis. Ühena vähestest Eestis eraldab noortevolikogu noortele rahalisi vahendeid projektide elluviimiseks ning annab igal aastal välja tunnustuse aasta noorele ning aasta noorte- ja lastesõbralikule ettevõttele.

Aasta noortemaleva tiitli sai Tankla õpilasmalev, kus osales 2018. aastal 110 noort, sealhulgas noored, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel.

Aasta noortelaagriks sai Laoküla merelaager, mis on üks väheseid merealaseid laagreid Eestis ja millest on aastate jooksul välja kasvanud mitmeid noorsootöötajaid. Lisaks toetab merelaager keskkonnasäästlikke eluviise, kasutades päikesepaneelide energiat. Rajatud on aiamaa köögiviljade kasvatamiseks, mida noored ise hooldavad ja mis annab täiendust nende toidulauale.

Aasta kohaliku omavalitsuse tiitli teenis välja Toila vald. Seal on noorsootööga tegeletud pidevalt, kuid erilise rõhu sai see 2018. aastal, kui loodi noortevolikogu, korraldati noorte ja otsustajate arutelu ning kaasati noori valla töösse.

Aasta noorsootööühingu tunnustuse saanud Valgamaa noorsootöökeskuse Tankla lõid aktiivsed asjaosalised, eesmärgiga võrgustada ning tagada noorte ja noorsootöötajate huvide esindatus Valgamaal ja selle omavalitsustes. Tankla tegevusel on ka palju teisi silmapaistvaid tulemusi: noorteportaal, noorteleht, noortetelevisioon Tankla TV, Tankla koolituskeskus, malevad, laagrid, suvekool jpm.

Aasta toetajana pälvisid tunnustuse mitu nominenti. Anneli Peterson ja Hele Kull esitati konkursile koos. Jõgevamaa Rajaleidja keskuses töötades korraldasid nad noorsootöötajate võrgustikule ümarlaudu koostöö edendamiseks. Maria Kudrjakova paistis silma Loksa arenduskeskuse juures projektitööga, mille raames loodi noortele mitmeid uusi võimalusi.

Noortevaldkonna aasta teona sai tunnustuse Changemakers Academy, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku konkurss, mille raames võistlevad noortetiimid mentorite abiga parima turunduslahenduse loomise nimel.

Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda pälvisid tunnustuse kolm noortevaldkonna tegijat. Reet Kost on Archimedese noorteagentuuri juht. Marek Mekk on Valgamaal üks esimesi, kes hakkas juhendama õpilasfirmasid ja avas noortekeskuse. Juhan Anupõld on Kurgjärve noortelaagri juhataja ja Nõmme spordiklubi juhatuse esimees.

Tegemist oli 13. noortevaldkonna tunnustuskonkursiga, mida korraldab haridusministeerium Eesti Noorsootöö Keskusega.