Home Haridus Tallinn avas ettevõtlusküla lastele ja noortele
Tallinn avas ettevõtlusküla lastele ja noortele

Tallinn avas ettevõtlusküla lastele ja noortele

Täna avati huvikeskuse Kullo ruumides (Mustamäe tee 59) pidulikult Tallinna ettevõtlusküla. Tegemist on sotsiaalse, majandusliku ja tööelu õpetamise keskusega lastele ja noortele, kus rahatarkust õpitakse parajat pingutust ja rõõmsaid elamusi pakkuvas rollimängus.

Ettevõtlusküla avasid abilinnapea Vadim Belobrovtsev, Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ja teised. Kohal olid ka tulevased ettevõtjad, õpetajad ja linnajuhid – Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2. klassi õpilased.

„Oleme Tallinnas juba mõnda aega tegutsenud selles suunas, et pakkuda haridusasutustele rohkem praktilise õppe väljundeid, mis toetaksid laste ja noorte ettevõtlikkust ning annaks neile võimalusi koguda oskusi iseseisvaks elus,“ rääkis Vadim Belobrovtsev. „Üheks oluliseks oskuseks täiskasvanule on kindlasti finantskirjaoskus, mille õpetamist tuleb alustada juba varakult. Ettevõtlusküla on justkui päris elu mudel, kus lapsed saavad juhendatud mängus õppida eelarve planeerimist ja harjutada raha kasutamist. Nad saavad teadmisi ühiskonna toimimist ja oma rollist kodanikuna. Asutuse peamine eesmärk on aga see, et seal õppimine lastele meeldiks ja neil oleks huvitav.“

„On tore, et kohavalik langes just Kristiine linnaosa kasuks. Kristiine on Tallinna üks aktiivseim linnaosa, kus pidevalt midagi toimub, nüüd lisandus veel võimalus ettevõtlushariduseks,“ märkis linnaosa vanem Jaanus Riibe. „Kõik algab väikestest asjadest ning need lapsed, kes siia tulevad, saavad reaalseid kogemusi rahaga ringi käimiseks. Võib olla just siit sirguvad tulevased ettevõtjad ja eestvedajad, kes panevad aluse Eesti uutele edulugudele. Selleks on siin olemas kõik eeldused.“

Koolitusmänge pakutakse lastele juba alates 5. eluaastast, õpilased on oodatud kuni gümnaasiumi lõpuni. Teemad on vanuserühmadele erinevad: noorematele on mõeldud „Minu raha“ ja „Ettevõtlik pere“ ning vanematele „Ettevõtlik kodanik“. Koolitusmängud viiakse läbi tehislinnakus, kus on esindatud nii ettevõtted kui ka riigiasutused: pood, pagaritöökoda, meedia, ilusalong, arstipunkt, pank ja linnavalitsus. Lapsed valivad elukutsed ja saavad töö eest tasu, samas on nad ka tarbijad ja kodanikud. Nii õpitakse nägema seoseid kodanike, majanduse ja ühiskonna toimimises. Lapsi abistavad ja õppetegevusi viivad läbi koolitatud juhendajad. Mängujuhi roll on esitada lastele suunavaid küsimusi, et nad jõuaksid enda ja meeskonna teadmisi kasutades ise ülesannete lahendusteni.

„Meil on väga hea meel, et ettevõtlusküla formaat on jõudnud Tallinnasse ja eriti Kullosse. Ettevõtliku vaimu innustamine juba lapseeas loob eeldused ettevõtlikeks ja julgeteks kodanikeks kujunemisel ja inimesteks kasvamisel,“ ütles Kullo direktori kohusetäitja Ronne Sära. „Meie jaoks on oluline, et Kullos hetkel tegutsevale enam kui 50 huviringile tuleb juurde õpilasi kaasahaarav ja elulisi oskusi mänguliselt õpetav ettevõtlusküla.“

Ettevõtlusküla loomiseks saadi inspiratsiooni Tartust, kus sarnane küla on tegutsenud juba mõnda aega. Ettevõtlusküla tegevus on suunatud riiklikus õppekavas kirjeldatud ettevõtlikkuspädevuse kujundamisele, pakkudes kvaliteetset ja inspireerivat õpet. Õppekeskkonnad ja -meetodid toetavad üksteist, lõimida saab erinevaid õppeaineid.

Tallinna lasteaiad ja koolid saavad ettevõtlusküla haridusprogrammides osaleda tasuta. Tulevikus on plaanis teenust pakkuda ka haridusasutustele väljaspool Tallinna.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *