Avaleht Haridus Tallinn kutsub esitama haridusisikuid ja -tegusid
Tallinn kutsub esitama haridusisikuid ja -tegusid

Tallinn kutsub esitama haridusisikuid ja -tegusid

Tallinn tänab ja tunnustab hakkajaid inimesi ja silmapaistvamaid tegusid haridusvallas: 18. aprillini saab esitada aasta hoolekogu ja õpilase, tegusa õpilasesinduse ja noore õpetaja, tervise teo ja parima koostööprojekti.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et pealinna haridusasutustes töötab ääretult palju tublisid ja oma töösse pühendunud inimesi, kes kõik on väärt tunnustust ja tänu iga päev ja igal aastal. „Kutsun ja julgustan kõiki märkama ja tunnustama kolleegi, klassikaaslast või tegusaid kollektiive, sest just märkamine, tunnustus ja hea sõna on edasiviivaks jõuks,“ ütles ta.

Konkursi „Aasta hoolekogu 2019“ eesmärgiks on tunnustada Tallinna haridusasutuste hoolekogusid ja väärtustada koostöösuhteid hoolekogudega. Tiitli saab hoolekogu, kes muuhulgas on toetanud laste arengut ja huvisid, soodustanud kogukonnatunnet ja koostöösuhteid ning osalenud haridusasutusega seotud projektides.

„Koostööprojekt 2019“ tõstab esile haridusasutusi, kes tegutsevad üheskoos ning loovad võimalusi laste, õpilaste, õpetajate, lastevanemate või partnerite koostöösuhete rikastamiseks kas riigi piires või rahvusvaheliselt.

Noori pedagooge, kes innustavad lapsi ja noori, on avatud ja koostöövalmis ning on jõudnud võita koolipere ja lastevanemate usalduse, pärjatakse tiitliga „Noor õpetaja 2019“.

Konkursiga „Aasta õpilane 2019“ märgatakse õppureid, kes on aktiivse tegutsemisega ettevõtlikud, inspireerivad ja eeskujuks teistele.

Tunnustuse „Tegus õpilasesindus 2019“ saavad õpilasesindused, kes panustavad õpilaste ühtsustunde kujundamisse, pakuvad põnevaid lahendusi õpikeskkonna ja koolielu rikastamiseks ning on õpilaste eestkõnelejaiks.

„Tervisetegu 2019“ on tervisenõukogu järjepidev ja mõjus tegutsemine lasteaia/kooli tervist toetava õpikeskkonna kujundamisel, sest tervis on väärtuslik igale inimesele.