Avaleht Eesti elu Tallinn soovitab teenuseid kasutada elektrooniliselt
Tallinn soovitab teenuseid kasutada elektrooniliselt

Tallinn soovitab teenuseid kasutada elektrooniliselt

1. märtsist kuni kuu lõpuni töötavad Tallinna asutused Covid-19 leviku piiramise eesmärgil punase sisemise töökorralduse stsenaariumi järgi: linn osutab klientidele jätkuvalt kõiki teenuseid, kuid töötajate omavahelised kokkupuuted minimeeritakse.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul kehtestab linn punase stsenaariumi nõuded koroonaviirusesse nakatumise ohu vähendamiseks töökohtadel. „Vaatamata koroonaviiruse laialdasele levikule peame tagama linlastele teenuste kättesaadavuse, jätkama teenuste osutamist ja hoidma selleks lahti teenindussaalid. Nende teenuste puhul, mida saab osutada elektrooniliste kanalite kaudu, soovitame teenuse kasutajatel neid aktiivselt kasutada,“ ütles Kõlvart.

Punane stsenaarium töökorralduses tähendab ennekõike kaugtöö tegemist töökohtadel, kus ei ole ülesannete täitmine vältimatult vajalik asutuses või töökohal. Vahetud kontaktid töökohtadel viiakse miinimumini. Füüsilistel kohtumistel linnakodanikega või kolleegidega linnaorganisatsioonis tuleb kõigil osalejatel kasutada isikukaitsevahendeid.

Haridus- ja sotsiaalvaldkonna asutuste töökorralduses juhindutakse riigi kehtestatud reeglitest ja valdkonna ametite väljatöötatud juhistest.