Avaleht Haridus Tallinn toetab üle 10 aasta taas erahuvikoole
Tallinn toetab üle 10 aasta taas erahuvikoole

Tallinn toetab üle 10 aasta taas erahuvikoole

Tallinna linnavolikogu otsusega hakkab linn taas toetama erahuvikoole.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn erahuvikoole toetades pakkuda lastele ja noortele vanuses 7-19 eluaastat võimalikult mitmekesist huviharidust. „Meie eesmärk on laiendada õppevõimalusi eelkõige looduse-, tehnika-, muusika-, kunsti- ja üldkultuurialal. Need on valdkonnad, mis toetavad üldhariduses püstitatud eesmärke,“ ütles Belobrovtsev. „Erahuvikoolid täiendavad haridusmaastikku kindlasti. Loodame, et linna toel saavad nende teenused kättesaadavaks veel rohkematele lastele.“

Erahuvikoolid saavad linnalt toetust taotleda juhul, kui on tegutsenud Tallinnas vähemalt viis aastat, nende õppekavad registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) ja seal õpib vähemalt 100 õpilast vanuses 7-19, kelle elukoht on Tallinn. Toetust taotleval erahuvikoolil peab olema haridusministri koolitusluba, ei tohi olla maksuvõlgu ega võlgnevusi Tallinna linna asutustele. Tallinn maksab toetust erahuvikoolidele toetust õpetajate tööjõukulu ja õppevahendite kulude katmiseks. Toetuse suuruseks on vastavalt õpilastearvule 6000–17 000 eurot, mis makstakse välja kord aastas.

Toetuse saamiseks tuleb erahuvikoolil hiljemalt 15. oktoobriks k.a. esitada Tallinna haridusametile vastav taotlus, kuhu on märgitud õpilastearv 10. oktoobri seisuga. Järgnevatel aastatel tuleb taotlus esitada ajavahemikul 5.-10. jaanuarini.

Spordikoolidele toetust selle korra alusel ei maksta.

Viimati toetas Tallinna linn erahuvikoole 2009. aastal.