Avaleht Eesti elu Tallinn tõstab lasteaia- ja huvikoolijuhtide palka
Tallinn tõstab lasteaia- ja huvikoolijuhtide palka

Tallinn tõstab lasteaia- ja huvikoolijuhtide palka

Tallinna linnavalitsus võttis tänasel istungil vastu määruse, millega tõstetakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide juhtide töötasusid.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev tõdeb, et praegune keeruline aeg esitab haridusjuhtidele jätkuvalt suuri väljakutseid. „Õppetööd on tulnud koroonaohu tõttu üha uuesti ümber korraldada ning iga päev võib taas tuua muutusi. Kuid julgen väita, et meie haridusasutused on ka kriisiolukorras olnud hästi juhitud. Seepärast on mul just praegu eriti hea meel anda edasi sõnumit palgatõusust,“ ütles Belobrovtsev.

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad lepiti kokku Tallinna abilinnapea, Tallinna Koolijuhtide Ühenduse esindaja, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse esindaja, Tallinna huvikoolijuhtide esindaja ning Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu esimehe kohtumisel tänavu jaanuaris.

Abilinnapea selgitas, et haridustöötajate töötasusid vaadatakse üle igal aastal. „Peame oluliseks, et nende panus oleks väärtustatud mitte üksnes tunnustuse ja hea sõnaga, vaid ka materiaalselt. Alates 1. septembrist tõusis taas lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide ning huvikooliõpetajate töötasu ning lisaeelarvega nähti ette vahendid ka asutuste direktorite 5-protsendiliseks palgatõusuks,“ märkis Belobrovtsev.

Alates 1. oktoobrist on koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär sõltuvalt rühmade arvust järgmine: 1-3 rühma korral 1735 eurot, 4-10 rühma korral 1955 eurot ning 11 ja enama rühma korral 2100 eurot. Seni kehtinud palga alammäärad olid vastavalt 1650, 1860 ja 2000 eurot kuus.

Huvikooli direktori töötasu alammäär on olenevalt õpilaste arvust järgmine: kuni 900 õpilase korral 1945 eurot, 901–1400 õpilase korral 2100 eurot ning üle 1400 õpilase korral 2480 eurot. Enne said huvikoolijuhid vastavalt 1850, 2000 ja 2360 eurot kuus. Palgad suurenevad ka Tallinna Õpetajate Maja ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktoritel.

Üldhariduskoolide õpetajate ja direktorite ning kõigi tugispetsialistide töötasu alammäärad tõusid 1. jaanuarist 2020.